Yargıtay, Terditli Davalarda Tüm Kademeli Talepler Reddedilmedikçe Karşı Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceğine Karar Verdi

Yargıtay, Terditli Davalarda Tüm Kademeli Talepler Reddedilmedikçe Karşı Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceğine Karar Verdi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 06.10.2022 tarihli ve 2021/5570 Esas, 2022/4606 Karar sayılı kararında, konuyla ilgili olarak özetle şu tespitlerde bulunuldu:

"Dava, tapu iptali ve tescil, bu olmaz ise ödenen bedelin iadesi istemi ile açılmıştır. Terditli dava 6100 sayılı HMK’nın 111. maddesinde düzenlenmiştir. Bu dava türünde iddia edilen taleplerin biri veya birkaçının reddedilmiş olması tüm kademeli talepler reddedilmedikçe karşı taraf lehine avukatlık ücreti takdirini gerektirmez."


Yorum Yaz