Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, Medeni Hukukun bir dalı olup, konusunu borç ilişkilerinin doğumu, hükümleri, türleri ve sona ermesi oluşturmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, borç ilişkileri sözleşmeden (TBK m. 1-48), haksız fiilden (TBK m. 49-76) ve sebepsiz zenginleşmeden (TBK m. 77-82) kaynaklanmaktadır.
DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, gerçek ve tüzel kişiler arasındaki her türlü borç ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkilimiz olan gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları borçlar hukukuna ilişkin bilgiler kendilerine süratli bir şekilde iletilmekte ve davaların takibi ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık tarafından Borçlar Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Sözleşmeden Doğan Sorumluluğa İlişkin Her Türlü Tazminat Menfi Tespit, İstirdat, Sözleşmenin Feshi, Sözleşmelerin Uyarlanması, Sözleşmenin Hükümsüzlüğünün Tespiti Davaları,
 • Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğa İlişkin Davalar,
 • Tıbbi Müdahale Kaynaklı Hekimlik/Hasta Kabul Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğa İlişkin Davalar,
 • Sigorta Sözleşmesinden Doğan Davalar,
 • İşçi/İşveren Arasındaki Hukuki İlişkiden Doğan Davalar,
 • Tüzel Kişilerin Organlarının Haksız Fiilinden Doğan Sorumluluğuna İlişkin Davalar,
 • Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davaları,
 • Bağlanma Parası, Cayma Parası, Ceza Koşuluna (Cezai Şart) İlişkin Dava ve Talepler,
 • Alacağın Devri, Borcun Üstlenilmesi, Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılmaya İlişkin Dava ve Talepler,
 • Bağışlama Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar,
 • Eser Sözleşmesinden/Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat ve Alacak Davaları,
 • Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar,
 • Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar,
 • Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar,
 • Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar,
 • Adi Ortalık Sözleşmesine İlişkin Davalar,
 • Taşınmaz Mal Satış Sözleşmesine İlişkin Davalar,
 • Taşınır Mal Satış Sözleşmesine İlişkin Davalar,
 • Mal Değişim Takas Sözleşmesinde Kaynaklanan Davalar,
 • Ödünç Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar,
 • Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar,
 • Simsarlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar,
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar,
 • Miras Sözleşmelerinden Doğan Tazminat ve Tapu Tescil Davaları,
 • Danışmanlık Sözleşmesinden Doğan Tazminat ve Alacak Davaları,
 • Araç Değer Kaybı Davaları,
 • Trafik Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • Yaralama ve Öldürmeden Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları.

Hukuki Destek Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz