Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, sigorta hukuku alanında kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, sağlık, emeklilik, hayat ve DASK sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ve sigorta reasürans şirketleri ile birlikte, bu şirketler ile hukuki ilişki içerisinde bulunan sigortalı ve diğer poliçe lehtarları müvekkillerine ihtiyaç duydukları pek çok konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık tarafından Sigorta Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemlerinin yürütülmesi,
  • Sigorta sözleşmelerinde bulunan yükümlülüklere aykırı davranılması durumunda doğacak uyuşmazlıkların hukuki olarak çözüme ulaştırılması,
  • Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilafların çözüme kavuşturulması,
  • • Sigorta şirketlerinde birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki danışmanlık,
  • Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsilinin sağlanması,
  • Araç değer kaybı tazminatının tahsili için hukuki destek verilmesi,
  • Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının çözüme ulaştırılması,
  • Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların takibinin yapılması,
  • Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra takibi işlemlerinin yapılması.

Hukuki Destek Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz