Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine fikri mülkiyet hukuku kapsamına giren konularda ihtiyaç duydukları avukatlık hizmetini sunmaktadır. Ofisimiz; patent, faydalı model, marka başvurularının yapılması, takip edilmesi, sonuçlandırılması konularında gerekli hukuki danışmanlığı sağlamakta ve fikir ve sanat eserleri niteliği taşıyan eserlerin hukuken korunması, eser sahipliğinden doğan hakların devredilmesi süreçlerinde de danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda ofisimiz, bir fikri mülkiyet hakkının doğumundan itibaren tescili ve korunması dahil olmak üzere tüm aşamalarında hukuki destek sağlayabilecek düzeydedir.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık tarafından Fikri Mülkiyet Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • TPMK nezdinde marka, patent, faydalı model başvurularının yapılması,
  • Başvuruların tescil edilebilirliği noktasında hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Müvekkil başvurularına yapılan itirazlarda gerekli hukuki danışmanlığın sağlanması,
  • Başvuruların TPMK nezdinde sonuçlandırılmasının sağlanması,
  • Başvuruların tescili için tespit davası, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na itiraz davası gibi gerekli hukuki sürecin yürütülmesi,
  • Tescilli olan markaların, patentlerin korunmasının sağlanması,
  • Hukuk ve ceza davaları, tahkim, arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsilin sağlanması,
  • Taklit ve korsan ürünlerin araştırılması, bu ürünlerin tespiti halinde en hızlı biçimde müvekkillerin haklarının hukuki süreçten korunmasının sağlanması,
  • Fikri mülkiyet hakkının devir, lisans, rehin, haciz gibi hukuki işlemlerde hukuki danışmanlık verilmesi, bu işlemlerin müvekkil adına vekaleten yürütülmesi,
  • Müvekkillerin markalarını geliştirmek amacıyla yapacakları seri marka, seri başvuru vb. işlemlerle gerekli hukuki danışmanlığın sağlanması hizmetleri sunulmaktadır.

Hukuki Destek Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz