Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere, ticaret hukuku alanına giren ihtiyaç duydukları pek çok konuda danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkilimiz olan şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları, ticaret hukukuna ilişkin bilgiler kendilerine süratli bir şekilde iletilmekte ve takibi ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Ofisimiz ayrıca; yerli ve yabancı şirketlere, özel kuruluşlara ve çok uluslu mali kuruluşlara dava ve alacaklarının takibine yönelik hukuki mütalaa ve destek sunmaktadır.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık tarafından Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Şirket kuruluşu ve esas sözleşmenin hazırlanması genel kurul ve yönetim kurulunun işleyişi, karar alması ve aldığı kararların uygulanması aşamasında hukuki danışmanlık,
 • Şirketin üçüncü kişilerle olan işlemlerine (sözleşmeler, tek taraflı taahhütler, satın almalar) ve yükümlülüklerine ilişkin önleyici danışmanlık
 • Şirketlerin genel kurulunun (davet, gündem, düzen, raporlarını) işleyişinin sağlaması
 • Şirketlerin yönetim kurulu ve yönetim teşkilatına ilişkin iç yönerge hazırlanması sorumluluklarının belirlenmesi hususunda danışmanlık
 • Şirket pay sahipleri ile şirket arasındaki ihtilâfların çözümünde danışmanlık,
 • Şirketlerin tüzel kişilik yapısını korunması ve ortaklardan bağımsızlığını sağlaması amacıyla yöneticilerine eğitimler
 • Şirketler topluluğunda şirketler arası ilişkilerde hukuki danışmanlık
 • Sermaye artırımları veya azaltılması hususlarında danışmanlık
 • Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinde süreç yönetimi ve hukuki danışmanlık
 • Şirket günlük işlemlerinin hukuka uygun olarak yürütülebilmesi için yazılı ve sözlü bilgilendirme ve danışmanlık,
 • Şirket hisselerinin devri sözleşmesinin hazırlanması ve sürecin yürütülmesi konusunda hukuki danışmanlık,
 • Yabancı sermayeli şirketlerin ulusal mevzuata ve ülkemizdeki hukuki süreçlere yönelik sorunlarının çözümüne ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır.

Hukuki Destek Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz