Aile-Miras Hukuku

Aile-Miras Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, tarafından Aile Hukuku alanında müvekkillerine;

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, velayet ve nafaka yükümlülükleri,
 • Eşler arasındaki mal rejimleri,
 • Maddi ve manevi tazminat,
 • Soybağı,
 • Evlat edinme,
 • Aile ve çocuk malları,
 • Vesayet,
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,

gibi aile hukuku alanında yer alan tüm konularda müvekkillerine danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. Bu alanda büyük bir önem taşıyan “özel hayatının gizliliği” ofisimizin büyük bir titizlikle özen gösterdiği ilkeler arasındadır.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, tarafından Miras Hukuku alanında müvekkillerine;

 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Miras paylaşımı ve mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Mirasçılık belgesinin alınması ve mirasçılık belgesinin iptali davaları açılması,
 • Mirasın reddi, mirastan feragat ve çıkarılma davalarının açılması,
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları açılması,
 • Muris muvazaa ve istihkak davalarının açılması,
 • Tenkis ve tereke davalarının açılması, konularında profesyonel avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Hukuki Destek Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz

Dew Partners Hukuk

İlgili Makaleler