İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık; hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler ile mevzuata aykırı olarak tarh ve tahakkuk ettirilen vergi ve cezalar nedeniyle oluşan mağduriyetleri gidermek amacıyla İdare ve Vergi Hukuku alanında konusunda uzman ve deneyimli hukukçularımızdan oluşan departmanımızla müvekkillerine profesyonel hukuk hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda, DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık tarafından, İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat davaları
 • Kamu personelinin; emeklilik, göreve son verme, görevden uzaklaştırma, disiplin cezaları, atama, geçici görevlendirme, parasal ve özlük haklarına ilişkin davalar
 • İdari para cezaları, itiraz süreçleri
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar ve çözüm yolları
 • İhale davaları
 • Kamulaştırma ile ilgili davalar
 • İdari sözleşmelerden doğan davalar
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları
 • Kentsel dönüşüm davaları
 • Ecrimisil davaları
 • Öğrenci Disiplin Cezalarına İtiraz ve İptal Davası
 • Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlara dair davalar
 • Vergi suç ve cezaları
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşmayla çözümü
 • Vergi İnceleme raporları ile ilgili hukuki danışmanlık
 • Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AHİM) yapılacak bireysel başvurular
 • İdarenin düzenleyici işlemlerine (Yönetmelik, Genelge, Tebliğ vb.) karşı açılacak davalar

Hukuki Destek Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz