Dew Partners Hukuk & Danışmanlık

Çalışma Alanlarımız

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık yaklaşık 15 kişilik ekibi ve danışman kadrosuyla; Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile-Miras Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, İdare-Vergi Hukuku, Enerji Hukuku alanlarında aktif şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Tüketici Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine, tüketici hukuku kapsamına giren konularda ihtiyaç duydukları avukatlık hizmetini sunmaktadır. Bu kapsamda ofisimiz; tüketici hakem heyeti başvurularından başlayarak uyuşmazlığın kesinleşmesine kadarki sürecin titizlikle yürütülmesini sağlamaktadır.

Devamını Gör

Ticaret Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine, ticaret hukuku kapsamına giren konularda ihtiyaç duydukları avukatlık hizmetini sunmaktadır. Müvekkilimiz olan şirketlerin / ticari işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Devamını Gör

Şirketler Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere, ticaret hukuku alanına giren ihtiyaç duydukları pek çok konuda danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkilimiz olan şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları, ticaret hukukuna ilişkin bilgiler kendilerine süratli bir şekilde iletilmekte ve takibi ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Devamını Gör

Sigorta Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, sigorta hukuku alanında kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, sağlık, emeklilik, hayat ve DASK sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ve sigorta reasürans şirketleri ile birlikte, bu şirketler ile hukuki ilişki içerisinde bulunan sigortalı ve diğer poliçe lehtarları müvekkillerine ihtiyaç duydukları pek çok konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamını Gör

Rekabet Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, rekabet hukuku alanında deneyimli avukatları ile müvekkillerine genel danışmanlık sağlamaktadır. Türkiye’de faaliyetlerini yürüten şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun davranmaları gerekmektedir.

Devamını Gör

İş Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, uzman kadrosu ile işveren ve işçi yönünden istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar yaşanabilecek problemlere ilişkin prosedürlerin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamını Gör

İdare ve Vergi Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık; hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler ile mevzuata aykırı olarak tarh ve tahakkuk ettirilen vergi ve cezalar nedeniyle oluşan mağduriyetleri gidermek amacıyla İdare ve Vergi Hukuku alanında konusunda uzman ve deneyimli hukukçularımızdan oluşan departmanımızla müvekkillerine profesyonel hukuk hizmeti vermektedir.

Devamını Gör

İcra ve İflas Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, icra takiplerinde alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan kişi veya kurumlara ihtiyaç duydukları pek çok konuda danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerimizin İcra ve İflas Hukuku hakkında ihtiyaç duydukları bilgiler kendilerine en hızlı şekilde iletilmekte ve müvekkillerimizin hakları korunarak çıkarları doğrultusunda işlerin takibi yapılmaktadır.

Devamını Gör

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir alt dalı olup arazi, arsa, ev, daire, bina gibi taşınmazlar hakkında malikler, kiracılar, kurumlar ve yapı kuruluşları arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan davaları konu alan hukuk dalıdır.

Devamını Gör

Fikri Mülkiyet Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine fikri mülkiyet hukuku kapsamına giren konularda ihtiyaç duydukları avukatlık hizmetini sunmaktadır. Ofisimiz; patent, faydalı model, marka başvurularının yapılması, takip edilmesi, sonuçlandırılması konularında gerekli hukuki danışmanlığı sağlamakta ve fikir ve sanat eserleri niteliği taşıyan eserlerin hukuken korunması, eser sahipliğinden doğan hakların devredilmesi süreçlerinde de danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Devamını Gör

Ceza Hukuku

Ceza hukukunun temel amacı toplum düzenini korumaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, toplumlar ceza kanunları düzenleyerek, insanların hangi eylemlerinin suç olup, suç sayılan bu eylemleri gerçekleştirmeleri halinde ne gibi yaptırımlarla karşılaşacakları yazılı metinler halinde düzenlenmiştir.

Devamını Gör

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, Medeni Hukukun bir dalı olup, konusunu borç ilişkilerinin doğumu, hükümleri, türleri ve sona ermesi oluşturmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, borç ilişkileri sözleşmeden (TBK m. 1-48), haksız fiilden (TBK m. 49-76) ve sebepsiz zenginleşmeden (TBK m. 77-82) kaynaklanmaktadır.

Devamını Gör

AYM ve AİHM Bireysel Başvuru

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere profesyonel hukuk hizmeti vermektedir.

Devamını Gör

Aile-Miras Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, tarafından Aile Hukuku alanında müvekkillerine; Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, velayet ve nafaka yükümlülükleri, Eşler arasındaki mal rejimleri, Maddi ve manevi tazminat, Soybağı, Evlat edinme, Aile ve çocuk malları, Vesayet, Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi gibi aile hukuku alanında yer alan tüm konularda müvekkillerine danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

Devamını Gör

Multidisipliner Hukuk

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, çeşitli alanlarda doğabilecek ihtilaflara yönelik olarak alanında uzman ve tecrübeli avukatları ile müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamını Gör
Hakkımızda
Dew Partners Hukuk & Danışmanlık

Hakkımızda

Ankara’da faaliyetlerini sürdüren DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrindeki çözüm ortakları ile koordineli çalışarak hukuki ihtilafların çözümü hususunda faaliyet göstermektedir.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış bir danışman kadrosuna ve güçlü bir müvekkil ağına sahiptir.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık’ın nihai hedefi, müvekkillerinin menfaatini düşünerek onlar için en uygun hukuki çözümü en hızlı biçimde üretmektir.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, ulusal ve uluslararası ihtiyaçların karşılanması için güncel hukuki ve finansal gelişmeleri yakından takip ederek kaliteli bir hizmet sağlamaktadır.

Hakkımızda
Dew Partners Hukuk & Danışmanlık

Makaleler