Dew Partners Hukuk & Danışmanlık

HUKUKİ HABERLER

Hukuki haberler sayfamızda, Dew Partners - Ankara Hukuk & Danışmanlık olarak her gün, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Vergi Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Uluslararası Hukuk, Ceza Muhakemesi Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Spor Hukuku, Bankacılık Hukuku, Rekabet Hukuku, Çevre Hukuku, Enerji Hukuku gibi hukukun herhangi bir alanını ilgilendiren en güncel haberleri siz değerli okuyucularımız için yayımlıyoruz

AİHM’DEN BYLOCK, BANK ASYA, DERNEK VE SENDİKADAN MAHKUMİYETE İHLAL KARARI

AİHM’DEN BYLOCK, BANK ASYA, DERNEK VE SENDİKADAN MAHKUMİYETE İHLAL KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Bylock kullanmak, Bank Asya’da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya v. Türkiye (Başvuru no. 15669/20) davasına ilişkin olarak 26.09.2023 tarihinde açıkladığı Büyük Daire kararında; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin: Karar verildi. Konuyla ilgili olarak AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından […]

Devamını Gör
TÜİK VERİLERİNE GÖRE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISINDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR!

TÜİK VERİLERİNE GÖRE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISINDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR!

TÜİK tarafından 02.08.2023 yılında yayımlanan verilere göre 2021 yılında 132 bin 943 olan suça sürüklenen çocuk sayısı 2022 yılında 206 bin 853’e çıktı. Verilere göre 1 yıl içerisinde suça sürüklenen çocuk sayısında ciddi bir artış mevcut. İlgili verilerde, çocukların karıştığı olay sayısının 2022 yılında, 2021 yılına göre %20,5 oranında artarak 601 bin 754 olduğu ve […]

Devamını Gör
MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVI TEK AŞAMAYA İNDİRİLDİ

MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVI TEK AŞAMAYA İNDİRİLDİ

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türk Patent ve Marka Kurumutarafından hazırlanan yönetmelik ile patent ve marka vekilliği için daha önce genel yeterlik vemesleki yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen sınav, yapılan değişiklikle tekaşamaya indirildi. 12 Mayıs 2023 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32188 YÖNETMELİK Türk […]

Devamını Gör
AYM HAKSIZ GÖZALTI VE TUTUKLAMA BAŞVURULARINDA, BAŞVURUYOLLARININ TÜKETİLDİĞİ TARİHLE İLGİLİ İÇTİHADINI DEĞİŞTİRDİ

AYM HAKSIZ GÖZALTI VE TUTUKLAMA BAŞVURULARINDA, BAŞVURUYOLLARININ TÜKETİLDİĞİ TARİHLE İLGİLİ İÇTİHADINI DEĞİŞTİRDİ

Anayasa Mahkemesi, 27/4/2023 tarihli başvuruda (Başvuru No: 2020/1554), içtihatdeğişikliğine giderek, gözaltına alındıktan ya da tutuklandıktan sonra haklarında KYO ya daberaat kararı verilenler tarafından açılan tazminat davalarının, gözaltı ve tutuklamanın hukukaaykırı olduğu iddialarını da kapsadığına, bu nedenle, bu iddialara ilişkin başvuru yollarınıntüketilmiş sayılması gerektiğine karar verdi.AYM kararının ilgili kısımları şöyle:“Mevcut İçtihadın Değişmesinin Gerekliliği

Devamını Gör
ADALET BAKANLIĞI, YARGI MAKAMLARINA 'VEKALET ÜCRETİ'YAZISI GÖNDERDİ

ADALET BAKANLIĞI, YARGI MAKAMLARINA 'VEKALET ÜCRETİ'YAZISI GÖNDERDİ

Adalet Bakanlığı tarafından CMK kapsamındaki görevlendirmelerde AAÜT 14. madde uyarınca beraat/katılan vekalet ücretine ilişkin bilgilendirme yazısı ilgili mercilere gönderildi. Türkiye Barolar Birliği tarafından (TBB), CMK kapsamında görevlendirilen müdafiler için vekaletnameli avukatlarla eşitliğin sağlandığı beraat/katılan yan vekalet ücretine ilişkin TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 14. maddesinin uygulanmasında yaşanan tereddütlerin giderilmesi, avukatların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve […]

Devamını Gör
6335 SAYILI KANUN’UN 38. MADDESİYLE EKLENEN GEÇİCİ 7. MADDENİN (15)NUMARALI FIKRASININ BEŞİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…SİLİNMETARİHİNDEN İTİBAREN BEŞ YIL İÇİNDE…” İBARESİNİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

6335 SAYILI KANUN’UN 38. MADDESİYLE EKLENEN GEÇİCİ 7. MADDENİN (15)NUMARALI FIKRASININ BEŞİNCİ CÜMLESİNDE YER ALAN “…SİLİNMETARİHİNDEN İTİBAREN BEŞ YIL İÇİNDE…” İBARESİNİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Anayasa Mahkemesi tarafından geçici 7. maddenin (15) numaralı fıkrasının beşincicümlesinde yer alan “…silinme tarihinden itibaren beş yıl içinde…” ibaresinin, ihya yolununişlevsiz hâle gelmesine neden olabilecek nitelikte olduğuna karar verildi.ANAYASA MAHKEMESİ KARARIEsas Sayısı: 2023/33Karar Sayısı: 2023/117Karar Tarihi: 22/6/2023R.G. Tarih - Sayı : 15/9/2023 - 32310İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR: bulunanlar haklı sebeplere dayanarak silinme tarihinden itibaren beş yıl […]

Devamını Gör
ANAYASA MAHKEMESİ, BAZI HİZMETLERİN ENGELLİLERİN ERİŞEBİLİRLİĞİNE UYGUN HÂLE GETİRİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜREYİ UZATAN YASA KURALINI İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ, BAZI HİZMETLERİN ENGELLİLERİN ERİŞEBİLİRLİĞİNE UYGUN HÂLE GETİRİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜREYİ UZATAN YASA KURALINI İPTAL ETTİ

AYM, 22/6/2023 tarih ve 2022/110 E. sayılı kararında, denetim sonucunda ilgilibelediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların veaçık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması içinbirinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren sekiz yılı geçmemek üzere ek süreverilebilmesini öngören 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda […]

Devamını Gör
İSTİNAFA BAŞVURU SÜRESİNE İLİŞKİNCMK 273. MADDESİNİN BİRİNCİ CÜMLESİ İPTAL EDİLDİ

İSTİNAFA BAŞVURU SÜRESİNE İLİŞKİNCMK 273. MADDESİNİN BİRİNCİ CÜMLESİ İPTAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, istinaf yoluna müracaat süresinin, kararın açıklandığı günden itibaren başlatılmasını öngören Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 273. maddesinin birinci fıkrasını iptal etti. Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesin de görülen bir davada, 5271 sayılı CMK'nın 273. maddesinde yer alan, mahkemenin kararına karşı istinaf istemi için "kararın açıklanmasından itibaren 7 gün süre tanınmasına" ilişkin hükmün iptali istemiyle […]

Devamını Gör
ELEKTRONİK TEBLİGAT İLE 3 MİLYAR 590 MİLYON TASARRUF SAĞLANDI

ELEKTRONİK TEBLİGAT İLE 3 MİLYAR 590 MİLYON TASARRUF SAĞLANDI

1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı. […]

Devamını Gör
BİREYSEL VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALARDA ARABULUCULUK

BİREYSEL VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALARDA ARABULUCULUK

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacak vetazminatlarıyla ilgili davalarda arabuluculuk hükmü 01.09.2023 itibariyle yürürlüğe giriyor. 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete ile 7036 s. İş MahkemeleriKanununda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğin yürürlük tarihi 01.09.2023 tarihi olarakbelirlenmiş olup maddenin güncel hali aşağıdaki şekildedir.  MADDE 3: (1) Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan […]

Devamını Gör
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

09.09.2023 tarih ve 32304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçmeve Değerlendirme Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sistemsınavları, ulusal/uluslararası izleme araştırmaları, okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullardaakademik ve sosyal gelişimin takibi, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki ortak yazılısınav faaliyetlerinin usul ve esasları ile ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerinin görev,yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. YÖNETMELİK Millî […]

Devamını Gör
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ’NİN BELİRLENMESİ İÇİN İLK ÇALIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ’NİN BELİRLENMESİ İÇİN İLK ÇALIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

  Türkiye Barolar Birliği (TBB) 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin belirlenmesine dair ilk çalışma toplantısı, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar ve TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Birlik Başkanı Sağkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm Baro Başkanlarından oluşan heyetin, 7 Temmuz 2023 tarihinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la yaptığı değerlendirme toplantısında, Avukatlık Asgari […]

Devamını Gör
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI 09.09.2023 tarih ve 32304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçmeve Değerlendirme Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezî sistemsınavları, ulusal/uluslararası izleme araştırmaları, okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullardaakademik ve sosyal gelişimin takibi, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki ortak yazılısınav faaliyetlerinin usul ve esasları ile ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerinin görev,yetki ve sorumluluklarını […]

Devamını Gör
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA HARÇ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA HARÇ

Anayasa Mahkemesi, nispi karar ve ilam harcının dörtte birinin peşin, geri kalanının kararıntebliğinden itibaren bir ay içinde ödeneceği ve yargı işlemlerinden alınacak harçlarödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılamayacağı öngören yasa kurallarını, davalısı harçtanmuaf olan kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davaları yönünden iptal etti.AYM’nin, 8/9/2022 tarih ve 2022/61 E. sayılı kararında özetle şu tespitlerde bulunuldu:“Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan […]

Devamını Gör

2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Belli Oldu! AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ'NDE YÜZDE 90 ARTIŞ Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından; AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL […]

Devamını Gör
DEPREMDEN ZARAR GÖREN SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK İŞLETMELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

DEPREMDEN ZARAR GÖREN SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK İŞLETMELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

Resmi Gazete’de yayımlanan 16.08.2023 tarihli ve 32281 sayılı tebliğ ile 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde üretim tesisleri zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla yapılacak desteklemelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 16 Ağustos 2023 Çarşamba                  Resmi Gazete                                             Sayı: 32281 Tarım ve Orman Bakanlığından: DEPREMDEN ZARAR […]

Devamını Gör
AVUKATLAR, 'ASLI GİBİDİR' ONAYLI VEKALETNAME İLE TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE İŞLEM YAPABİLECEK

AVUKATLAR, 'ASLI GİBİDİR' ONAYLI VEKALETNAME İLE TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE İŞLEM YAPABİLECEK

TBB'nin başvurusu sonucunda, avukatların Tapu Müdürlüklerinde 'Aslı Gibidir' onaylı vekaletname örnekleri ile işlem yapabilmesi sağlandı. T.C.ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞITapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTapu Dairesi Başkanlığı 01.08.2023 Sayı : E-23294678-105-9570573Konu : Vekaletname Örnekleri İle İşlem Yapılması Hk. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA İlgi : 23.01.2023 tarihli ve E-41870694-659-2461 sayılı yazınız.

Devamını Gör
BİREYSEL VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALARDA ARABULUCULUK

BİREYSEL VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALARDA ARABULUCULUK

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacak ve tazminatlarıyla ilgili davalarda arabuluculuk hükmü 01.09.2023 itibariyle yürürlüğe giriyor. 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete ile 7036 s. İş Mahkemeleri Kanununda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğin yürürlük tarihi 01.09.2023 tarihi olarak belirlenmiş olup maddenin güncel hali aşağıdaki şekildedir.  MADDE 3: (1) Kanuna, bireysel veya toplu […]

Devamını Gör
Hukuk Fakültelerinin Yerleşme Puanları ve Sıralamaları Belli Oldu

Hukuk Fakültelerinin Yerleşme Puanları ve Sıralamaları Belli Oldu

YÖK Atlas verilerine göre hukuk fakültelerinin yerleşme puanlarına göre sıralamaları belli oldu. İlk 10 fakülteden 3’ü devlet üniversitesinde iken, 7 tanesi vakıf üniversitesi bünyesinde yer almaktadır. İlk 10 içerisinde bulunan devlet üniversiteleri arasında ücretli programlar da mevcuttur. Birinciliği 530,68457 taban puanı ile Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi almaktadır. Sıralamada yer alan ilk 10 fakültenin 7’si İstanbul, 3’ü […]

Devamını Gör
Danıştay, Daire Başkanlığından Alınarak Milli Eğitim Uzmanı Olarak Atanan Kamu Görevlisinin Atama İşleminin Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verdi

Danıştay, Daire Başkanlığından Alınarak Milli Eğitim Uzmanı Olarak Atanan Kamu Görevlisinin Atama İşleminin Hukuka Aykırı Olduğuna Karar Verdi

Dava konusu uyuşmazlıkta; daha önce daire başkanlığına atanan davacı, hukuken geçerli bir neden olmaksızın, salt takdir yetkisine bağlı olarak milli eğitim uzmanı olarak atandı. Yapılan yargılama neticesinde Danıştay, atama işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, 07.03.2023 tarihli, Esas:2022/3771; Karar:2023/405 sayılı kararı özetle şöyle: “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile […]

Devamını Gör
Avukata Dolandırıcı Diyen Sanık Hakkında Verilen Hapis Cezasına AYM’den Hak İhlali Kararı

Avukata Dolandırıcı Diyen Sanık Hakkında Verilen Hapis Cezasına AYM’den Hak İhlali Kararı

Avukatıyla uyuşmazlığa düşen sanık, avukatına yönelik olarak "avukatlık hizmeti değil adeta dolandırıcılık yapıyor" sözleri üzerine yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezasına karşı AYM'ye başvurmuştur. AYM ise başvurucu hakkında verilen hapis cezasının hak ihlali olduğuna karar vermiştir.

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kurumunu Düzenleyen Kuralı İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kurumunu Düzenleyen Kuralı İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin başvurusu üzerine, 01.08.2023 tarihli 32266 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 1/6/2023 tarihli 2022/120 esaslı, 2023/107 kararıyla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (5) numaralı fıkranın birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine […]

Devamını Gör
Çek Mağdurları Cezaevine Dönmek İstemiyor!

Çek Mağdurları Cezaevine Dönmek İstemiyor!

Bilindiği üzere, 15 Temmuz 2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete yayınlanan 7456 sayılı Yasanın 15. maddesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna geçici 10. madde eklenmek suretiyle bu kanunda bazı değişikliklere gidilmiştir.             Söz konusu bu düzenleme kapsamında, cezaevlerinden COVID-19 izniyle tahliye edilen 122 bin hükümlüden 90 bini yasadan yararlandığı için, […]

Devamını Gör
Kısa Çalışma Uygulayan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına Karar Verildi.

Kısa Çalışma Uygulayan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına Karar Verildi.

7410 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Kısa Çalışma Uygulayan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına Karar Verildi. 29 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 7410 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kısa çalışma uygulayan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı kararına […]

Devamını Gör
7456 Sayılı Kanunun 1'inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ 32262 Sayılı Resmi Gazete'de 28 Temmuz 2023 Tarihinde Yayımlandı

7456 Sayılı Kanunun 1'inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ 32262 Sayılı Resmi Gazete'de 28 Temmuz 2023 Tarihinde Yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde,7456 sayılı Kanunun 1. maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden ek MTV uygulamasına yönelik usul ve esasları düzenlenmiştir.

Devamını Gör
Yargıtay Servis Güzergâhının Değişmesini Haklı Fesih Sebebi Saydı

Yargıtay Servis Güzergâhının Değişmesini Haklı Fesih Sebebi Saydı

Yargıtay emsal niteliğinde bir karar ile servis güzergâhı değiştiği için işe gitmeyen işçilerin iş akdini haklı feshetmiş sayılacağına hükmetti. İşçilerin ihbar tazminatı alamayacağını ancak kıdem tazminatı alabileceğine karar verdi.

Devamını Gör
1 Eylül'den İtibaren Kira Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabulucuk Dönemi Başlıyor

1 Eylül'den İtibaren Kira Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabulucuk Dönemi Başlıyor

Taraflar, 1 Eylül’den itibaren dava açmadan önce arabulucuya başvurabilecek. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz bir şekilde yapılabilecek. Başvurularda; yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi ödeme yapma zorunluluğu olmayacak. Arabuluculuk görüşmeleri 3 hafta içerisinde tamamlanacak.

Devamını Gör
Sahte Mahkeme Kararıyla Dolandırıcılık

Sahte Mahkeme Kararıyla Dolandırıcılık

Son günlerde birçok internet sitesinde ve sosyal medyada; dolandırıcıların teknolojiyi kullanarak vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdığı hususu gündem olmuştur. Dolandırıcıların yeni yöntemi ise; vatandaşların cep telefonlarına cezalarının veya borçlarının olduğunu ifade eden birtakım mesajlar gönderilmekte ve mesajdaki linke giriş yapan vatandaşlar burada kişisel bilgilerini girdiğinde karşısına hakkında bir ceza/icra dosyası olduğu ve ödeme yapacağı banka bilgileri […]

Devamını Gör
AYM, Görme Engelli Bireye Bankada Yapılan Muamele Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edildiğine Karar Verdi!

AYM, Görme Engelli Bireye Bankada Yapılan Muamele Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edildiğine Karar Verdi!

Olaylar Başvurucu, banka tarafından kredi limitinin olduğu bilgisi verilmesi üzerine kredi kullanmak amacıyla banka şubesine gitmiştir. Şube personeli, kredi işlemlerinin tamamlanabilmesi için düzenlenen sözleşmeye başvurucu tarafından "Bir nüshasını elden aldım" yazılarak sözleşmenin imzalanması gerektiğini ifade etmiştir. Görme engelli olması nedeniyle bunu yapamayacağını, görme engelli alfabesi, kamera kaydı gibi farklı yöntemlerle bu eksiklikleri giderebileceğini belirtmesine rağmen başvurucu […]

Devamını Gör
Fotokopiden İbaret Cep Telefonu Ekran Görüntüleri Mahkumiyete Esas Alınamaz

Fotokopiden İbaret Cep Telefonu Ekran Görüntüleri Mahkumiyete Esas Alınamaz

Mesajların cep telefonu ekran görüntüsü olarak dosyaya sunulması, çıktıların fotokopiden ibaret olması, mağdurun telefonunda asıllarının olmaması ve mesaj tespit tutanağının da bulunmaması nedeniyle Yerel Mahkemenin takdir ve gerekçesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.”

Devamını Gör
Eşinin Eğitim Hakkını Engelleyen Koca Tam Kusurludur

Eşinin Eğitim Hakkını Engelleyen Koca Tam Kusurludur

Yargıtay, 19.11.2020 tarihli ve 2020/4728 Esas - 2020/5981 Karar sayılı kararında, eşinin eğitim hakkını engelleyen kocanın, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tam kusurlu olduğuna karar verdi.

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi, Gazetecilerin Üst Düzey Kamu Yöneticileri Hakkında Yaptıkları Haberler Nedeniyle Cezalandırılmasının İfade ve Basın Özgürlüklerini İhlal Ettiğine Karar Verdi.

Anayasa Mahkemesi, Gazetecilerin Üst Düzey Kamu Yöneticileri Hakkında Yaptıkları Haberler Nedeniyle Cezalandırılmasının İfade ve Basın Özgürlüklerini İhlal Ettiğine Karar Verdi.

Gazetecilerin üst düzey kamu görevinde bulunanların sözlerini ve davranışlarını takip etmeleri, onlar hakkında fikir oluşturarak kamuoyunu bilgilendirmeye hatta yönlendirmeye çalışmaları demokratik bir toplumda kaçınılmazdır.

Devamını Gör
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı - Araç Ve Gereç Kira Yönetmeliği, 20 Temmuz 2023 Perşembe Tarihli Ve 32254 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlandı.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı - Araç Ve Gereç Kira Yönetmeliği, 20 Temmuz 2023 Perşembe Tarihli Ve 32254 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlandı.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı - Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere verdiği hizmetlerin satışı ile sahip olduğu araç ve gereçlerin kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. İncelemek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230720-1.htm

Devamını Gör
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 20 Temmuz 2023 Tarihli ve 32254 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlandı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 20 Temmuz 2023 Tarihli ve 32254 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlandı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2023 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2024 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanı yapılmıştır. Tebliğe ulaşmak için tıklayınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230720-3.htm

Devamını Gör
Zorunlu Askerlik Hizmeti Sırasında Asta Karşı Uygulanan Fiziksel Şiddet Nedeniyle Eziyet Yasağının İhlal Edilmesi

Zorunlu Askerlik Hizmeti Sırasında Asta Karşı Uygulanan Fiziksel Şiddet Nedeniyle Eziyet Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi'nin, 19/7/2023 Tarihli ve 32253 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10/5/2023 tarihli ve 2020/1329 başvuru numaralı kararıyla; zorunlu askerlik hizmeti sırasında asta karşı uygulanan fiziksel şiddet nedeniyle eziyet yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.Kararın gerekçesi özetle şu şekildedir; “22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 117. maddesi uyarınca asta müessir fiil suçu iki yıla kadar […]

Devamını Gör
Adalet Bakanlığı'ndan Covid-19 İzni Almış Hükümlüler İçin Yeni Duyuru: İnfaz Bilgileri Online Sorgulama Devri Başladı!

Adalet Bakanlığı'ndan Covid-19 İzni Almış Hükümlüler İçin Yeni Duyuru: İnfaz Bilgileri Online Sorgulama Devri Başladı!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 izni sürecinde olan hükümlülerle ilgili önemli bir duyuru yayınladı. 15 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7456 sayılı Kanun'un 15. maddesi ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un geçici 10. maddesi ile ilgili olan bu duyuru, Covid-19 salgın hastalık izni sürecinde olan hükümlülere yönelik bilgilendirmeler içeriyor.

Devamını Gör
Orman Köylülerinin Kalkınması İçin Orman Sınırları Dışına Çıkarılıp Hazineye Ait Tarım Arazisine Dönüştürülen Araziler Bakımından, Belirlenen Satış Bedeline İtiraz Edilemeyeceği ve Dava Açılamayacağına İlişkin Kanun Hükmünü AYM İptal Etti

Orman Köylülerinin Kalkınması İçin Orman Sınırları Dışına Çıkarılıp Hazineye Ait Tarım Arazisine Dönüştürülen Araziler Bakımından, Belirlenen Satış Bedeline İtiraz Edilemeyeceği ve Dava Açılamayacağına İlişkin Kanun Hükmünü AYM İptal Etti

Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında Kanun’un 6.maddesinin (8) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesindeki “Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemez ve dava açılamaz..” ifadeleri, yanlış tespit ve hesaplamalara karşı herhangi bir denetim mekanizmasının işletilememesi mülkiyet hakkının ihlaline yol açabileceğinden Anayasa Mahkemesi tarafından […]

Devamını Gör
Yargıtay, Terditli Davalarda Tüm Kademeli Talepler Reddedilmedikçe Karşı Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceğine Karar Verdi

Yargıtay, Terditli Davalarda Tüm Kademeli Talepler Reddedilmedikçe Karşı Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceğine Karar Verdi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 06.10.2022 tarihli ve 2021/5570 Esas, 2022/4606 Karar sayılı kararında, konuyla ilgili olarak özetle şu tespitlerde bulunuldu: "Dava, tapu iptali ve tescil, bu olmaz ise ödenen bedelin iadesi istemi ile açılmıştır. Terditli dava 6100 sayılı HMK’nın 111. maddesinde düzenlenmiştir. Bu dava türünde iddia edilen taleplerin biri veya birkaçının reddedilmiş olması tüm kademeli […]

Devamını Gör
Sanık ya da Müdafiine Mahkemede Tek Delil Olan Tanığı Sorgulama Hakkı Verilmemesi

Sanık ya da Müdafiine Mahkemede Tek Delil Olan Tanığı Sorgulama Hakkı Verilmemesi

Anayasa Mahkemesi kararı ile beyanları mahkumiyet kararında belirleyici ölçüde delil olarak kullanılan tanığın, duruşmada sorgulanamaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

Devamını Gör
AYM, Aile Hekimlerinin Sözleşme Fesih Sebeplerini Anayasa'ya Aykırı Buldu

AYM, Aile Hekimlerinin Sözleşme Fesih Sebeplerini Anayasa'ya Aykırı Buldu

AYM 21/6/2022 tarih, 2022/43 E., 2022/81 K. sayılı kararıyla, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...sözleşmenin feshini gerektiren nedenler,…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. 5258 sayılı Kanun’un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 8. maddesi şöyle: “Yönetmelikler Madde 8- Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının çalışma usul […]

Devamını Gör
Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca KDV Oranları Yükseltildi

Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca KDV Oranları Yükseltildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca mal ve hizmetlere uygulanan genel KDV oranı %18’den %20’ye yükseltildi, %8’e tabi olan mal ve hizmetlerdeki KDV oranı ise %10 oldu

Devamını Gör
Boşanma Aşamasındaki Eşinin HTS Kayıtlarına Ulaşan Eşe Ceza

Boşanma Aşamasındaki Eşinin HTS Kayıtlarına Ulaşan Eşe Ceza

Kişisel veri kapsamında korunan kayıtların kendisine gönderimini sağlayan koca, TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan ceza aldı.

Devamını Gör
Denetimli Serbestliğe Ayrılmalarına 5 Yıl veya Daha Az Süresi Kalanlar Tekrar Cezaevine Dönmeyecek

Denetimli Serbestliğe Ayrılmalarına 5 Yıl veya Daha Az Süresi Kalanlar Tekrar Cezaevine Dönmeyecek

Covid-19 izninde bulunan hükümlüler için yeni düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanların, tekrar cezaevine dönmeyeceği belirtildi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı: “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifine göre; 31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan […]

Devamını Gör
Mahkeme, Emniyet Müdürlüklerindeki Kameraların Gizlilik Prensibini ve Adil Yargılanma Hakkını İhlal Edeceğine Hükmetti

Mahkeme, Emniyet Müdürlüklerindeki Kameraların Gizlilik Prensibini ve Adil Yargılanma Hakkını İhlal Edeceğine Hükmetti

Emniyet müdürlüklerinde avukat görüşme odalarında bulunan kameraların kaldırılmasına ilişkin emsal karar Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi'nden çıktı. Mahkeme; avukat görüşme odalarındaki kameraların sadece güvenlik amacıyla da olsa sanık ile avukat görüşmesinin gizlilik prensibini ve savunma ile adil yargılanma hakkını ihlal edeceğine hükmetti. Baro Başkanlığı, kolluk birimlerinde yer alan avukat görüşme odalarında kamera bulunmasının […]

Devamını Gör
Maktu Yargı Harçları ile Tapu Harcı %50 Oranında Artırıldı!

Maktu Yargı Harçları ile Tapu Harcı %50 Oranında Artırıldı!

7 Temmuz 2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 492 sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair 7344 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla bir kısım harçlara zam yapılmıştır.Söz konusu kararla; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan (Sürücü Belgesi Harçları Hariç) ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları %50 […]

Devamını Gör
AİHM: Türkiye'de Boşanmış Kadınların Yeniden Evlenmek İçin 300 Gün Beklemesini Ayrımcılık Olarak Gördü

AİHM: Türkiye'de Boşanmış Kadınların Yeniden Evlenmek İçin 300 Gün Beklemesini Ayrımcılık Olarak Gördü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’de boşanmış kadınların yeniden evlenmek için bekledikleri 300 günlük sürenin ayrımcılık olduğuna hükmetti. AİHM’in oy birliğiyle aldığı kararda, uygulamanın sözleşmenin özel hayata saygı hakkını düzenleyen 8. maddesi ile ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesini ihlal ettiği görüşüne varılmıştır. Bilindiği üzere; Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesinde iddet müddeti; "Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin […]

Devamını Gör
İkinci El Araçların Sıfırından Daha Pahalıya Satılması Yasaklandı

İkinci El Araçların Sıfırından Daha Pahalıya Satılması Yasaklandı

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 32240 sayılı Yönetmelik 6 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarih, 2021/52 E., 2021/97 K. sayılı kararıyla, tasarrufun iptali davalarında borçlunun karı veya kocası ile yaptığı ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceğini öngören kuralı iptal etti.

Anayasa Mahkemesi 16/12/2021 tarih, 2021/52 E., 2021/97 K. sayılı kararıyla, tasarrufun iptali davalarında borçlunun karı veya kocası ile yaptığı ivazlı tasarrufların bağışlama gibi kabul edileceğini öngören kuralı iptal etti.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun itiraz konusu kuralların da yer aldığı ilgili kısmı şöyle: “İvazsız tasarrufların butlanı: Madde 278 ... Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir. 1. (Değişik: 9/11/1988-3494/53 md.) Karı ve koca ile usul ve füru, sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar, ...” Anayasa Mahkemesinin iptal […]

Devamını Gör
Noterlerde Taşınmaz Satışı Uygulaması Başlıyor

Noterlerde Taşınmaz Satışı Uygulaması Başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuzdan itibaren noterlerce gayrimenkul satışı, taşınmaz satışı yapılabilecek.

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 23/3/2023 Tarihinde, Hâkim Kararı Olmadan İşyerinde Arama Yapılması Nedeniyle Anayasa’nın 21. Maddesinde Güvence Altına Alınan Konut Dokunulmazlığı Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 23/3/2023 Tarihinde, Hâkim Kararı Olmadan İşyerinde Arama Yapılması Nedeniyle Anayasa’nın 21. Maddesinde Güvence Altına Alınan Konut Dokunulmazlığı Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren başvurucu, Rekabet Kurulu (Kurul), başvurucunun da aralarında bulunduğu bazı müteşebbislerin 4054 sayılı Rekabet Kanunu’nu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma yapılmasına karar vermiştir.

Devamını Gör
Konutlardaki Kira Artış Oranını %25 İle Sınırlayan Ve 1 Temmuz 2023’te Süresi Dolan Düzenleme Uzatılacak

Konutlardaki Kira Artış Oranını %25 İle Sınırlayan Ve 1 Temmuz 2023’te Süresi Dolan Düzenleme Uzatılacak

Kira sözleşmelerine ve borçlar kanunumuza göre kira bedellerinde yapılacak artışlar, TÜFE oranının on iki ayın ortalamasına göre yapılmakta idi. Ancak yeni dönemde, 11 Haziran ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen konut kirası sözleşmeleri için geçerli olmak üzere, TÜFE oranına bakılmaksızın en fazla yüzde yirmi beş artış yapılabileceğine ilişkin düzenleme getirilmişti. Mevcut haldeki yasal düzenlemeye […]

Devamını Gör
Down Sendromlu Doğan Bebek İçin Mahkemece Verilen Tazminat Kararı Yargıtay Tarafından Onandı

Down Sendromlu Doğan Bebek İçin Mahkemece Verilen Tazminat Kararı Yargıtay Tarafından Onandı

İzmir’de yaşayan T.N., 2013 yılında dünyaya getirdiği, ikinci çocuğunun down sendromlu olması nedeniyle, hamilelik sürecini takip eden doktoruna karşı "hamilelik sürecinde, down sendromunun teşhis edilmediğini, bu nedenle de oğlunun down sendromlu doğduğunu" ileri sürerek avukatı E. B. aracılığıyla doktorun bağlı olduğu sigorta şirketine karşı maddi ve manevi tazminat davası açmış, açılan davaya bakan İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi anne ve baba ile çocuğa 400 bin TL tazminat ödenmesine karar vermiştir.

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi, 19/02/2020 tarih, E.2018/163, K.2020/13 sayılı kararıyla “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin onüçüncü fıkraları kapsamında tutulan kayıtlara ulaşmaya, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkilidir.” şeklindeki kuralı iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, 19/02/2020 tarih, E.2018/163, K.2020/13 sayılı kararıyla “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin onüçüncü fıkraları kapsamında tutulan kayıtlara ulaşmaya, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkilidir.” şeklindeki kuralı iptal etti.

“Kuralda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli olanların bu kapsamda kişisel veri niteliğindeki bilgilere ulaşması öngörülmüşken Kanun’da bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağına, hangi mercilerin soruşturma ve araştırmayı yapacağına, bu bilgilerin ne suretle ve ne kadar süre ile saklanacağına, ilgililerin söz konusu bilgilere itiraz etme imkânının olup olmadığına, bilgilerin bir müddet sonra silinip silinmeyeceğine, silinecekse bu sırada izlenecek usulün ne olduğuna, yetkinin kötüye kullanımını önlemeye yönelik nasıl bir denetim yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Devamını Gör
Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimi Hakkında Yönetmelik, 16 Haziran 2023 Tarihli ve 32223 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimi Hakkında Yönetmelik, 16 Haziran 2023 Tarihli ve 32223 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimi Hakkında Yönetmelik ile nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin düzenleyici kontrole tabi faaliyetlerin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek radyasyon acil durumlarının yönetimine dair usul ve esaslar ile yetkilendirilen kişilerin bunlara yönelik görev ve sorumluluklarını belirlenmiştir.

Devamını Gör
Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik 13.06.2023 Tarihinde 32220 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik 13.06.2023 Tarihinde 32220 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik ile tüketiciyi üst düzeyde korumak üzere son tüketiciye arz edilen ürünlerin sağlık beyanı denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Yayımlanan bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarih, 2022/61 E., 2022/101 K. sayılı kararıyla, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davalarının görülebilmesini nispi karar ve ilam harcının ödenmesi şartına bağlayan kuralları iptal etti.

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarih, 2022/61 E., 2022/101 K. sayılı kararıyla, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davalarının görülebilmesini nispi karar ve ilam harcının ödenmesi şartına bağlayan kuralları iptal etti.

Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez. ….”

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi Derece Mahkemesinde Yazılan Kararda Başvurucu Hakkında Şiddet Uygulayan İfadesinin Kullanılmasını Masumiyet Karinesinin İhlali Olarak Değerlendirmiştir.

Anayasa Mahkemesi Derece Mahkemesinde Yazılan Kararda Başvurucu Hakkında Şiddet Uygulayan İfadesinin Kullanılmasını Masumiyet Karinesinin İhlali Olarak Değerlendirmiştir.

Anayasa Mahkemesi; 29.03.2023 tarihli kararıyla, 2021/59151 nolu Bireysel Başvuru dosyasında, Başvuruda bulunan, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı ...

Devamını Gör
On yedi yıldır serbest avukatlık yapan başvurucunun, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olmama koşulunu taşımadığı gerekçesiyle arabuluculuk sicilindeki kaydının silinmesi üzerine Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru neticesinde, başvurucunun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

On yedi yıldır serbest avukatlık yapan başvurucunun, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olmama koşulunu taşımadığı gerekçesiyle arabuluculuk sicilindeki kaydının silinmesi üzerine Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru neticesinde, başvurucunun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

Anayasa Mahkemesinin 15/3/2023 tarih ve (Başvuru Numarası: 2019/19839) sayılı kararında özetle; Somut olayda serbest avukat olan ve 2014 yılından itibaren arabuluculuk yapan başvurucu hakkında ...

Devamını Gör
Sözleşmeli Er Ve Erbaşların Sözleşmelerinin Feshedilmesi Usulüne İlişkin Maddenin İptal Kararı

Sözleşmeli Er Ve Erbaşların Sözleşmelerinin Feshedilmesi Usulüne İlişkin Maddenin İptal Kararı

Etkili bir disiplin soruşturması için ilgiliye hakkındaki iddiaların, bu iddiaların dayandığı delillerin, üzerine atılı fiillerin hukuki nitelendirmesinin ve önerilen disiplin cezasının bildirilmesinin zorunlu olduğu, aksi durumun hangi disiplin suçunu ne zaman ve ne şekilde işlediği tam olarak ortaya konulamayan ilgilinin Anayasa ile güvence altına alınan savunma hakkını kısıtlayacağı, dolayısıyla Anayasa’nın 129. maddesinin ikinci fıkrasının kamu görevlisine disiplin...

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi 14/1/2021 tarih, E. 2019/104, K. 2021/3 sayılı kararıyla, çalışan sigortalının yaşlılık aylığı talebi için işten ayrılmasını gerektiren, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Anayasa Mahkemesi 14/1/2021 tarih, E. 2019/104, K. 2021/3 sayılı kararıyla, çalışan sigortalının yaşlılık aylığı talebi için işten ayrılmasını gerektiren, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Yüksek Mahkemenin iptal gerekçesi özetle şöyle: “Bir hakka getirilen sınırlamanın gerekli kabul edilebilmesi için ulaşılmak istenen amaç bakımından getirilen önlemin zorunlu olması, diğer bir ifadeyle aynı amaca daha hafif bir sınırlama ile ulaşılmasının mümkün olmaması gerekir. Yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunan sigortalının ya da SGK’nın tahsis talebinde bulunulduğunu işverene bildirmesi ve SGK ile işveren kayıtlarının […]

Devamını Gör
İş Yerinde Psikolojik Ve Cinsel Taciz

İş Yerinde Psikolojik Ve Cinsel Taciz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2022/4922 E.-2022/6503 K. sayılı ve 25.05.2022 tarihli kararı ile işveren vekili pozisyondaki kişinin psikolojik ve cinsel taciz şeklindeki davranışlarının işverenin işçiyi gözetme borcuna uygun düşmemesi karşısında, işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiği ayrıca kişilik hakkının ihlali nedeniyle manevi zarar gördüğü sonucuna varılmıştır.

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi 01/10/2020 tarih, 2020/21 E., 2020/23 E. sayılı kararıyla, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İtiraz üze-rine verilen mahkeme kararları kesindir.” şeklindeki kuralı, hak arama hürriyetine aykırı bularak iptal etti.

Anayasa Mahkemesi 01/10/2020 tarih, 2020/21 E., 2020/23 E. sayılı kararıyla, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İtiraz üze-rine verilen mahkeme kararları kesindir.” şeklindeki kuralı, hak arama hürriyetine aykırı bularak iptal etti.

Yüksek Mahkeme iptal gerekçesinde özetle şu tespitlerde bulundu: “Kuşkusuz hükmün denetlenmesini talep etme hakkının kategorik olarak Kanun kapsamındaki tüm idari para cezaları hakkında verilen hükümlere karşı bu denetimi talep etme imkânı tanınmasını zorunlu kılan bir yönü bulunmamaktadır.

Devamını Gör
Arsa ve Arazi Birim Değerinin Belirlenmesine Dair Takdir Komisyonu Kararına Karşı Dava Açma Süresi

Arsa ve Arazi Birim Değerinin Belirlenmesine Dair Takdir Komisyonu Kararına Karşı Dava Açma Süresi

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararı gereğincemükelleflerce, emlak vergisine esas asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerinin tespitine yönelik takdir komisyonu kararlarının öğrenme tarihinden itibaren (30) günlük genel dava açma süresi içerisinde ve en geç anılan kararın alındığı yılın son gününe kadar dava açabilecek olup, bu tarihten sonra dava açma imkanı bulunmamaktadır.

Devamını Gör
AYM, Tam Yargı Davalarındaki Zorunlu İdari Başvuru Süreleriyle İlgili Emsal Bir Karar Verdi!

AYM, Tam Yargı Davalarındaki Zorunlu İdari Başvuru Süreleriyle İlgili Emsal Bir Karar Verdi!

Anayasa Mahkemesi'nin, 31 Mayıs 2023 Tarihli ve 32207 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 16/3/2023 tarihli ve 2019/24350 başvuru numaralı kararıyla, ...

Devamını Gör
Sentetik Veya Suni Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat İçin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ve Bir Kısım Bosna Hersek Firmalarına Yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 32208 Sayılı Resmi Gazete’de 01/06/2023 Tarihinde Yayınlandı.

Sentetik Veya Suni Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat İçin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ve Bir Kısım Bosna Hersek Firmalarına Yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 32208 Sayılı Resmi Gazete’de 01/06/2023 Tarihinde Yayınlandı.

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 24/1/2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi, 26/10/2022 tarihli, 2022/75 E., 2022/128 K. Sayılı Kararıyla, Mağdurun Tanık Olarak Dinlenmesi Hâlinde Tanıklığa İlişkin Hükümlerin Uygulanacağını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi, 26/10/2022 tarihli, 2022/75 E., 2022/128 K. Sayılı Kararıyla, Mağdurun Tanık Olarak Dinlenmesi Hâlinde Tanıklığa İlişkin Hükümlerin Uygulanacağını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi

CMK’nın karara konu 236/1. maddesindeki kural şöyle: “Madde 236 – (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır.”

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi 21/4/2022 tarihli, 2021/119 E., 2022/48 K. sayılı kararında, Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Haksız Çıkılan Kısmın Yüzde On Zamla Tahsilini Öngören 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58. maddesinin beşinci fıkrasını iptal etti

Anayasa Mahkemesi 21/4/2022 tarihli, 2021/119 E., 2022/48 K. sayılı kararında, Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Haksız Çıkılan Kısmın Yüzde On Zamla Tahsilini Öngören 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58. maddesinin beşinci fıkrasını iptal etti

Madde 58- Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir.

Devamını Gör
Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmelik 02.06.2023 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlandı

Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmelik 02.06.2023 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlandı

Evde sağlık hizmeti sunumu hakkında yönetmelik, yaşamını sürdürdüğü mekânda sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu tespit edilen bireylere hizmet standartlarına uygun şekilde mahallinde yapılması mümkün olan tıbbi hizmetlerin sunulmasına dair usul ve esasları belirlemektedir.

Devamını Gör
Hekimlerin Uzmanlık Alanları Dışında Tıbbi Açıklama Yapmalarını İdari Para Cezasına Konu Eden İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu Kararı, Anayasa Mahkemesi Tarafından İfade Özgürlüğünün İhlali Olarak Kabul Edildi.

Hekimlerin Uzmanlık Alanları Dışında Tıbbi Açıklama Yapmalarını İdari Para Cezasına Konu Eden İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu Kararı, Anayasa Mahkemesi Tarafından İfade Özgürlüğünün İhlali Olarak Kabul Edildi.

Anayasa Mahkemesi, televizyon programlarında beslenmenin önemi ve depresyonla beslenme arasındaki ilişkiye yönelik tıbbi açıklamaları nedeniyle İstanbul Tabip Odasınca Kardiyolog Prof. Dr. Karatay'a para cezası verilmesini, ifade özgürlüğünün ihlali saydı.

Devamını Gör
Avukat Görüşme Odalarında Yer Alan Kameraların Kaldırılması Kararı

Avukat Görüşme Odalarında Yer Alan Kameraların Kaldırılması Kararı

İzmir Barosu tarafından kolluk birimlerinde yer alan avukat görüşme odalarında kamera bulundurulmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nden kameraların kaldırılması talep edilmiş, söz konusu talebin zımnen reddi sonrasında İzmir 7. İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştı.

Devamını Gör
Çoğunluğu deprem bölgesinde yer alan 12 ilde, mevcut idare mahkemelerine ilaveten 24 yeni İdare Mahkemesi kuruldu!

Çoğunluğu deprem bölgesinde yer alan 12 ilde, mevcut idare mahkemelerine ilaveten 24 yeni İdare Mahkemesi kuruldu!

Adalet Bakanlığı'nca idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri'nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca; ...

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği 01.06.2023 Tarihinde 7245 Sayılı Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun Bazı Kurallarının İptaline Karar Verildiğini Duyurmuştur

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği 01.06.2023 Tarihinde 7245 Sayılı Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun Bazı Kurallarının İptaline Karar Verildiğini Duyurmuştur

Anayasa Mahkemesi 22/3/2023 tarihinde E.2020/59 numaralı dosyada, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b), (ç) ve (g) bentlerinin, 7. maddesinin (6) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin, 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Devamını Gör
İdarenin Pandemi (Covid) Döneminde Kestiği Ve Tahsil Ettiği İdari Para Cezaları İade Edilecek.

İdarenin Pandemi (Covid) Döneminde Kestiği Ve Tahsil Ettiği İdari Para Cezaları İade Edilecek.

3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “…tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.”

Devamını Gör
“Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilmesine Dair Yönetmelik” 12 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilmesine Dair Yönetmelik” 12 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sözleşmeli erbaş ve erlere ilişkin olarak 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun Ek-1 inci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesine yönelik düzenleme mevcut idi. Ancak sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan, nitelik belgesi olumlu olup talepte bulunanların kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarına ilişkin usul ve esaslar yayımlanan yönetmelik ile düzenlendi.

Devamını Gör
Müdahil Tek Başına Kanun Yollarına Başvurabilecek

Müdahil Tek Başına Kanun Yollarına Başvurabilecek

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulları tarafından “Müdahilin, yanında katıldığı tarafın kanun yollarına başvurmaması halinde tarafın işlem ve açıklamalarına açıkça aykırı olmamak şartıyla tek başına kanun yollarına başvurabileceğine…” karar verildi.

Devamını Gör
Doğal Afete İlişkin Birtakım Yasal Düzenlemeler

Doğal Afete İlişkin Birtakım Yasal Düzenlemeler

29.02.2000 Tarihli ve 4539 Sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanunda birtakım hususlar özel olarak düzenlenmiştir. Bunlar;

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi’nden Ankesörlü Ve Ardışık Arama Kararı

Anayasa Mahkemesi’nden Ankesörlü Ve Ardışık Arama Kararı

AYM tarafından ankesörlü/kontörlü sabit hatlarla (telefonlarla) yapılan iletişimin tespiti sonucunda elde edilen veriler yönünden Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine karar verildi.

Devamını Gör
Özel Okul Ücretlerindeki Fahiş Zamlara İlişkin Güncel Durum

Özel Okul Ücretlerindeki Fahiş Zamlara İlişkin Güncel Durum

Antalya'da bir veli, özel bir okulun yüzde 65'lik ücret artış sınırını aşan talebini Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı ve mahkeme velinin lehine karar verdi.

Devamını Gör
Patent Vekilliği Ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil Ve Disiplin Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Mayıs 2023 Tarihli 32188 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı

Patent Vekilliği Ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil Ve Disiplin Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Mayıs 2023 Tarihli 32188 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikte; aynı yönetmeliğin 6.maddesinin 2. Ve 6. Fıkraları yürürlükten kaldırılıp, 5.fıkrasında değişiklikler yapılmıştır.

Devamını Gör
Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılmasına İlişkin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 247. maddesinin (3) numaralı fıkrası Anayasa Mahkemesince İptal Edildi!

Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılmasına İlişkin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 247. maddesinin (3) numaralı fıkrası Anayasa Mahkemesince İptal Edildi!

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 247. maddesinin (3) numaralı fıkrasında, kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabileceği, ancak, daha önce sorgusu yapılmamış ise, mahkûmiyet kararı verilemeyeceği yönünde hüküm bulunmakta idi.

Devamını Gör
Stajyer Avukatlar, Bir Kısım Duruşmalara Avukat Olarak Katılabilecek!

Stajyer Avukatlar, Bir Kısım Duruşmalara Avukat Olarak Katılabilecek!

9 Mayıs 2023 tarih ve 32185 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. maddesiyle getirilen düzenleme ile...

Devamını Gör
Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Yayınlandı

Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Yayınlandı

08 Mayıs 2023 Tarihli ve 32184 Sayılı Resmî Gazete'nin 1. Mükerrer sayısında yayınlanan, Kozmetik Ürünler Yönetmeliği 08.11.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Devamını Gör
Avukatlık Stajı Başvuruları İçin Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na Girmiş Ve Başarı Belgesi Almış Olmak Zorunluluğu Getirildi

Avukatlık Stajı Başvuruları İçin Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na Girmiş Ve Başarı Belgesi Almış Olmak Zorunluluğu Getirildi

TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2.maddesinde, 09.05.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle değiştirilen ğ bendine göre;

Devamını Gör
AYM, Sağlık Çalışanlarına Yapılan Aylık İcap Nöbeti Ödemesine Getirilen Sınırlamayı İptal Etti

AYM, Sağlık Çalışanlarına Yapılan Aylık İcap Nöbeti Ödemesine Getirilen Sınırlamayı İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına ödenecek toplam icap nöbeti süresinin aylık 120 saati geçemeyeceğini öngören Devlet Memurları Kanunu’nun ek 33. maddesindeki kuralı, Anayasa’nın 18. maddesinde düzenlenen zorla çalıştırma yasağına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Devamını Gör
Yargıtay Cam Balkon Kararı

Yargıtay Cam Balkon Kararı

Ülkemizde, evine cam balkon yaptıran kişilerin komşuları ile yaşadığı sıkıntılar birçok şikayete konu olmaktadır.

Devamını Gör
İşçinin Devamsızlık Yapması Halinde İşverenin Yapması Gerekenler

İşçinin Devamsızlık Yapması Halinde İşverenin Yapması Gerekenler

İşçi tarafından devamsızlık yapılan her bir gün için ayrı ayrı tutanak düzenlenmelidir. Bu tutanağın da işyerinde işveren/vekili ve en az iki tanık tarafından imzalanması gerekmektedir.

Devamını Gör
Yargıtay'dan

Yargıtay'dan "Bayram Mesaisi" Konusunda Emsal Nitelikte Karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından "İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılarak hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İ

Devamını Gör
Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Paylaşım Nedeniyle Verilen İdari Para Cezasının İfade Özgürlüğünün İhlaline Neden Olması

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Paylaşım Nedeniyle Verilen İdari Para Cezasının İfade Özgürlüğünün İhlaline Neden Olması

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin 27.03.2023 tarihli ve 32173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2020/24527 numaralı Bireysel Başvuru için verdiği 09.02.2023 tarihli kararda;

Devamını Gör
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ, Ticaret Bakanlığı tarafından 28/04/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ, Ticaret Bakanlığı tarafından 28/04/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

Ek 4'te yer alan kimyasalların ihracatına ilişkin maddeler 05/10/2023 tarihinde, diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Devamını Gör
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin çıkardığı yönetmeliklerin bakanlığın görüş şartına bağlanmasına yönelik kanun maddesi Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin çıkardığı yönetmeliklerin bakanlığın görüş şartına bağlanmasına yönelik kanun maddesi Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra…” ibaresinin “anılan maddenin birinci fıkrasının (k) bendi, meslek kuruluşu tarafından çıkarılacak yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasından önce Hazine ve Maliye Bakanlığının uygunluğa dair görüşünün alınması gerektiği hususu, vesayet aracının meslek kuruluşunun yönetmelik çıkarma yetkisini ve dolayısıyla özerkliğini anlamsız hâle getirdiği gerekçesiyle Anayasa’ya aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir.

Devamını Gör
AYM: İcra Dairelerindeki Paraların Neması Hazineye Ait Olamaz!

AYM: İcra Dairelerindeki Paraların Neması Hazineye Ait Olamaz!

Anayasa Mahkemesi 05/04/2023 tarih, 2023/48 Esas, 2023/72 Karar sayılı kararıyla, icra iflas dairelerince borçludan tahsil edilen paraların nemasının hazineye ait olmasını öngören Harçlar Kanunu’nun 36. maddesindeki kuralı, mülkiyet hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi’nin İş Yükü Sürekli Artmaktadır

Anayasa Mahkemesi’nin İş Yükü Sürekli Artmaktadır

Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin anayasal düzeninin korunmasında önemli bir role sahiptir. Anayasa Mahkemesi'nin görevi, anayasa ihlallerini tespit etmek ve buna göre karar vermekle birlikte, aynı zamanda anayasanın yorumlanması ve yasaların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi de Anayasa Mahkemesi'nin sorumluluğundadır.

Devamını Gör
Türkiye'nin AİHM'deki İş Yükü Gün Geçtikçe Artıyor

Türkiye'nin AİHM'deki İş Yükü Gün Geçtikçe Artıyor

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde birçok dava ile karşı karşıya. Bu durum, Türkiye'nin AİHM'deki iş yükünü artırıyor ve binlerce davada mahkeme kararlarına uyma sorunu yaşıyor.

Devamını Gör
Merkez Bankası Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasını Yasakladı

Merkez Bankası Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasını Yasakladı

Merkez Bankası tarafından 16/04/2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” ile ödemelerde kripto varlıkların kullanılması, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmesi yasaklandı.

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesi Kadınların, Eşlerinin Soyadını Alma Zorunluluğuna Son Noktayı Koydu

Anayasa Mahkemesi Kadınların, Eşlerinin Soyadını Alma Zorunluluğuna Son Noktayı Koydu

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girecek karar ile evlendikten sonra yalnızca bekarlık soyadlarını kullanmak isteyen kadınların dava açmalarına gerek kalmayacak.

Devamını Gör
Anayasa Mahkemesinden Bilgi Edinme Talebinin Reddine İhlal Kararı Çıktı

Anayasa Mahkemesinden Bilgi Edinme Talebinin Reddine İhlal Kararı Çıktı

Anayasa Mahkemesi, 15/2/2023 tarihli Yaman Akdeniz (2) kararıyla (Başvuru. No: 2016/6815), BTK’nın kendisine yapılan bilgi edinme talebinin reddine dair işleminin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

Devamını Gör
Osmaniye’de İdare Mahkemesi Kuruldu

Osmaniye’de İdare Mahkemesi Kuruldu

08 Nisan 2023 tarih ve 32157 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı gereğince, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, Osmaniye İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çerçevesinin Osmaniye olarak belirlenmesine karar verildi.

Devamını Gör
Kripto Paraların Haczi Ve Satışı

Kripto Paraların Haczi Ve Satışı

Tüm çabalara rağmen halen ülkemizde kriptolara paralar hukuki bir zemine oturtulamamış olsa da tüm dünya çapında kripto para birimlerinin tedavül gücü ve işlem hacmi gün geçtikçe büyümekte, genişlemektedir.

Devamını Gör
Yapay Zekanın Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Tartışmalar

Yapay Zekanın Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Tartışmalar

Yapay zeka teknolojisinin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, yapay zekanın hukuki sorumluluğu konusu giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Yapay zekanın yaratıcı ve otonom yetenekleri, onu karmaşık etik, hukuk ve sosyal sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır.

Devamını Gör
Türkiye’de Ele Geçirilen Kokain Miktarı 7 Yılda 7 Kat Arttı

Türkiye’de Ele Geçirilen Kokain Miktarı 7 Yılda 7 Kat Arttı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin 16.03.2023 tarihli raporuna göre Türkiye’de ele geçirilen kokain miktarı 2014 yılında 393 kilogramken 2021 yılında bu miktar 7 kat artarak 2.8 tona çıktı.

Devamını Gör
AYM, Etkin Pişmanlıktan Yararlanmak İçin Dava Açılmaması, Açılmışsa Vazgeçilmesi Koşulunu Arayan Vuk’daki Kuralın İptaline Karar Verdi.

AYM, Etkin Pişmanlıktan Yararlanmak İçin Dava Açılmaması, Açılmışsa Vazgeçilmesi Koşulunu Arayan Vuk’daki Kuralın İptaline Karar Verdi.

Anayasa Mahkemesi 28/9/2022 tarih ve 2022/59 esas sayılı kararıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 34. maddesindeki etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şartını arayan kuralın mülkiyet hakkı ve etkili başvuru hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi.

Devamını Gör
Sgk’dan Cenaze Ödeneği Talep Edilmesi

Sgk’dan Cenaze Ödeneği Talep Edilmesi

Ülkemizde sigortalının ölümü halinde ailesine bir defaya mahsus olmak üzere SGK tarafından cenaze ödeneği yardımı yapılmaktadır.

Devamını Gör
Savunma Hakkının Aşılması

Savunma Hakkının Aşılması

Savunma hakkı, adil yargılanma hakkının en temel ilkelerinden biridir. Kişiler bu haklarını ya doğrudan kendi savunmalarını yaparak ya da avukatlar aracılığıyla kullanırlar. Ayrıca bu kişiler kendi seçtikleri ya da barolarca onlara atanan bir avukatın yardımını alma hakkına sahiptirler.

Devamını Gör
Kiracının Kiralanana İlişkin Yıpranma Payından Sorumluluğu

Kiracının Kiralanana İlişkin Yıpranma Payından Sorumluluğu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 316. maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı tam bir özenle kullanmak ve aynı kanunun 334. (B.K 266) maddesi uyarınca sözleşme sonunda, aldığı hali ile kiraya verene teslim etmekle yükümlüdür.

Devamını Gör
Garanti Süresi Dolan Cihazlara İlişkin Yargıtay Kararı

Garanti Süresi Dolan Cihazlara İlişkin Yargıtay Kararı

Ayıplı mal hükümlerine göre satıcı ve onunla birlikte sorumlu olan diğer kişilerin tüketicilerin seçimlik haklarından sorumluluğu, her alacak iddiasında olduğu gibi, zamanaşımına tabidir.

Devamını Gör
Yüksek Yargıda Zam

Yüksek Yargıda Zam

7447 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5/4/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devamını Gör
Yargıda yeni düzenlemeler içeren 7445 sayılı Kanun 05.04.2023 tarih ve 32154 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı

Yargıda yeni düzenlemeler içeren 7445 sayılı Kanun 05.04.2023 tarih ve 32154 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı

7445 sayılı Kanunla, İcra ve İflas Kanunu’na “konutta haciz” ile ilgili maddeler eklenmiş olup, söz konusu düzenlemeler uyarınca, icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacaktır.

Devamını Gör
Deprem Sebebiyle Mirasa İlişkin Sorunlar

Deprem Sebebiyle Mirasa İlişkin Sorunlar

Bir kimsenin cesedi bulunamamış olsa bile ölümüne kesin gözle bakılmasını gerektiren durumlar içerisinde kaybolması halinde o kimse hakkında “ölüm karinesi” hükümleri uygulanacaktır. Ölüm karinesinin aksi ispat edilebilmekle birlikte bu halde kişi hukuken ölmüş kabul edilmektedir.

Devamını Gör
Yıkılan Veya Ağır Hasar Gören Taşınmazlar Sebebiyle Depremzedelerin Hak Sahipliği

Yıkılan Veya Ağır Hasar Gören Taşınmazlar Sebebiyle Depremzedelerin Hak Sahipliği

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 29. Maddesi; “Yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel olan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere hak sahibi olmak şartıyla konut yaptırılır veya kredi verilir.

Devamını Gör
Avukatın X-Ray Cihazından Geçmesi

Avukatın X-Ray Cihazından Geçmesi

Anayasa Mahkemesi, ikaz edilmesine rağmen çantasını adliye girişindeki X-Ray cihazından geçirmediği için hakkında idari para cezasına hükmedilen avukatın özel hayata saygı hakkı ile suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine karar verdi.

Devamını Gör
Eşe Alınan Hediyenin Tasfiye Sürecindeki Durumuna İlişkin Emsal Yargıtay Kararı

Eşe Alınan Hediyenin Tasfiye Sürecindeki Durumuna İlişkin Emsal Yargıtay Kararı

Türk Medeni Kanunu’nun 220. maddesine göre eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan eşya, edinilmiş mal grubundan gelen bir değer ile alınmış olsa bile ister tüketilen, ister dayanıklı bir mal olsun o eşin kişisel malıdır. Bir diğer ifade ile kişisel kullanıma yarayan mal, eşin kişisel malı ile alınmamış olsa dahi, yalnız kişisel kullanım amacına hizmet ediyorsa, eşin […]

Devamını Gör

"Çalınan Ve Kaybolan Eşyalarınızdan Müessesemiz Sorumlu Değildir" Uyarısının Hukuki Akıbeti

Çoğu kişi gündelik hayatta sıkça karşımıza çıkan "Çalınan ve Kaybolan Eşyalarınızdan Müessesemiz Sorumlu Değildir" yazısı nedeniyle kaybolan ya da çalınan eşyası için işletmeden hiçbir talepte bulunamayacağını düşünse de bu uyarının yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Zira spor salonları, mağazalar, alışveriş merkezleri, oteller vb. işletmeler gerekli güvenlik önlemlerini alarak, müşterileri ve müşterilerin eşyalarını korumak ile yükümlüdürler. Bu […]

Devamını Gör
Trafik Kazasında Yaralanan Hayvanlara İlişkin Araç Sürücüleri Ve Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu

Trafik Kazasında Yaralanan Hayvanlara İlişkin Araç Sürücüleri Ve Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu'nun 21. maddesinde “Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır” ifadelerine yer verilerek araç sürücüsünün sorumluluğuna değinilmiştir. Sahipli ve sahipsiz hayvanlar bakımından sorumluluk; Eğer trafik kazasında araç sürücüsünün […]

Devamını Gör
Lazer Epilasyon İşlemlerinde Meydana Gelen Sağlık Sorunlarına İlişkin Emsal Yargıtay Kararı

Lazer Epilasyon İşlemlerinde Meydana Gelen Sağlık Sorunlarına İlişkin Emsal Yargıtay Kararı

Özellikle son zamanlarda yaygın olarak hem erkekler hem de kadınlar tarafından yaptırılan lazer epilasyon işlemi ile birlikte sağlık sorunları meydana gelebilmektedir. Vücutta oluşan yanıklar, lazer epilasyon işleminde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından bir tanesidir. Bu ve benzeri sağlık sorunlarıyla karşılaşılması durumunda mağdur kişinin manevi tazminat talep etme hakkı söz konusu olacaktır. Eser sözleşmesinde yüklenici bir […]

Devamını Gör
Basında Çıkan İmar Affına İlişkin Yargıtay Kararı

Basında Çıkan İmar Affına İlişkin Yargıtay Kararı

Basında çıkan Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin imar barışı ve yapı kayıt belgesi alınmış olan kaçak yapılar, imar ve fen kurallarına aykırı inşa edilmiş yapılara ilişkin emsal niteliğindeki kararına göre; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapan tarafların, edimlerini imar barışı ve yapı kayıt belgesi ile yerine getirmeleri mümkün değildir. İskanı alınmamış yapı imar barışı/yapı kayıt belgesi […]

Devamını Gör
Araç Mahrumiyet Bedeline İlişkin Emsal Yargıtay Kararı

Araç Mahrumiyet Bedeline İlişkin Emsal Yargıtay Kararı

Araç mahrumiyet bedeli, maddi hasarın oluştuğu kazalarda meydana gelmektedir. Hasarlı trafik kazalarında Yargıtay’a göre, onarım masrafı ve araçta meydana gelen değer kaybına ek olarak aracın serviste kaldığı süreçte bir ikame araç kiralaması yapılmışsa, “araçtan mahrumiyet bedeli” de kusurlu taraftan talep edilebilecektir. Bu konuda araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli bir husus da; normatif zararlara ilişkindir. […]

Devamını Gör
Yargı Paketinde Neler Var?

Yargı Paketinde Neler Var?

Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıla çıkarılacak. Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı özel ceza infaz kurumlarının açılabilmesine ya da ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için düzenlenebilmesine imkân tanınacak. Uyuşturucu kullanma suçundan dolayı mahkûm […]

Devamını Gör