Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir alt dalı olup arazi, arsa, ev, daire, bina gibi taşınmazlar hakkında malikler, kiracılar, kurumlar ve yapı kuruluşları arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan davaları konu alan hukuk dalıdır.

Gayrimenkul hukukunun, detaylı ve karmaşık yapısı itibarı ile uzmanlık ve tecrübe gerektirdiğinden, karşılaşılan sorunlarla ilgili uzman bir hukukçudan destek alınması oldukça önemlidir. Aksi halde hak kaybına uğranılması ve yüksek miktarda yargılama gideri ödenmesi durumu ile karşı karşıya kalınmaktadır.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış kadrosuyla yerli / yabancı yatırımcılara, gayrimenkul sahiplerine, alım satım, kiralama, hak tesisi vb. konularında profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık tarafından Gayrimenkul Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları;

 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Çaplı ve çapsız taşınmazlara el atmanın önlenmesi davaları,
 • Şuf’a, davaları,
 • İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları,
 • Geçit hakkı davaları,
 • Haksız işgalden doğan ecrimisil davaları,
 • Muris muvazaası – mirasçıdan mal kaçırma davaları,
 • Kamulaştırma davalarında tarafları,
 • Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,
 • Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi,
 • Kira sözleşmelerinin feshi,
 • Gayrimenkul konularından doğan dava ve hukuki ihtilafların her aşamasında tarafların temsil edilmesi,
 • Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara ilişkin olarak verilmiş ihtiyati tedbir ve hacizler ile takyidatların incelenmesi, hukuki mahiyetlerinin tespiti ile hukuki risklerin belirlenerek raporlanması,
 • Satış sözleşmelerinin, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesi,
 • İpotek kurulması ve ipotek terkinin gerçekleştirilmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 • Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıklarında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Boşanma sürecinde, gayrimenkullerin paylaşımı konusunda hukuki destek verilmesi,
 • Durum tespit raporu, hukuki değerlendirme ve risk analiz raporlarının hazırlanması suretiyle tarafların karar verme süreçlerine destek olunması.

Hukuki Destek Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz