Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine, ticaret hukuku kapsamına giren konularda ihtiyaç duydukları avukatlık hizmetini sunmaktadır. Müvekkilimiz olan şirketlerin / ticari işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık tarafından Ticaret Hukuku alanında hâkim olduğumuz konulardan bazıları:

 1. Ticari İşletme Hukuku
  1.1. Ticari İşletmelerin Devri
  1.2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
  1.3. Tacirler ve Ticari Temsilcilerin Hukuki Sorumluluğu
  1.4. Haksız Rekabet Uyuşmazlıkları
  1.5. Cari Hesap Sözleşmeleri
  1.6. Diğer ticari davalar ve bununla ilgili kurumsal eğitimler
 2. Kıymetli Evrak Hukuku
  2.1. Çek, bono, poliçelerin hukuki takibi
 3. Şirketler Hukuku
  3.1. Birleşme ve Devralmalar,
  3.2. Ortak Girişimler
  3.3. Şirketlerde iç-dış ilişkiler ve Genel Kurumsal Danışmanlık
  3.4. Halka Arz
  3.5. Sermaye Piyasası İşlemleri ve Kurumsal Yönetim
  3.6. Bankacılık ve Finans Hukuku
  3.7. Varlık ve Sermaye Yönetimi
  3.8. Yabancı Yatırımlar ve Proje Finansmanı
  3.9. Turizm ve Özel Girişim Yatırımları
 4. Deniz Ticareti Hukuku
  4.1. Deniz Ticareti Sözleşmeleri
  4.2. Konişmento
  4.3. Çatma
  4.4. Müşterek avarya
  4.5. Gemi adamı alacaklarının tahsili
  4.6. Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası
  4.7. Charterparty metinlerinin hazırlanması ve bundan kaynaklanan uyuşmazlıklar
  4.8. Time-Charter kira bedellerinin tahsilinde geç veya hiç ödeme yapmama şeklinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü
  4.9. Gemi tescil ve terkin işlemleri
  4.10. Deniz hukukundaki Mortgage işlemleri
  4.11. Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin hazırlanması
  4.12. Deniz hukuku alanında diğer sözleşmelerin hazırlanması

Hukuki Destek Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz