İş Hukuku

İş Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, uzman kadrosu ile işveren ve işçi yönünden istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar yaşanabilecek problemlere ilişkin prosedürlerin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık tarafından İş Hukuku alanında işçi yönünden verilen hizmetlerden bazıları:

 • İşçilerin işten çıkarılması halinde ücret, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma gibi alacaklarının arabuluculuk veya dava yolu ile alınması,
 • İşçinin işten çıkarılması halinde işe iade davası açılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği yasasının ihlali ile ilgili dava açılması, iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili dava açılması,
 • İşyerine verilecek savunma dilekçesi hazırlanması, ihtarname çekilmesi, fesih ihbarında bulunulması,
 • Mobbing (işyerinde psikolojik baskı olması) ile ilgili dava açılması,
 • Emekli olabilmek için hizmet ve sigortalılığın tespiti davası açılması,
 • İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık verilmesi.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık tarafından İş Hukuku alanında işveren yönünden verilen hizmetlerden bazıları:

 • Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve tadili,
 • Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili,
 • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Birleşme ve devralmaların, yeniden yapılandırmaların ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • İş akitlerinin, işyeri yönetmelik ve kurallarının, diğer işyeri dokümanlarının hazırlanması,
 • Göç hukuku (oturma ve çalışma izni, özel vizeler),
 • İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri,
 • Çalışanlara karşı ticari sırrın ifşası, gizlilik yükümlülüğü ihlalleri, haksız rekabet ve sadakat yükümüne aykırılık nedenlerine dayalı tazminat davaları açılması.

Hukuki Destek Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz