İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, icra takiplerinde alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan kişi veya kurumlara ihtiyaç duydukları pek çok konuda danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerimizin İcra ve İflas Hukuku hakkında ihtiyaç duydukları bilgiler kendilerine en hızlı şekilde iletilmekte ve müvekkillerimizin hakları korunarak çıkarları doğrultusunda işlerin takibi yapılmaktadır.

Alanında uzman ekibimiz, müvekkillerimizin alacaklarının tahsili için gerek borçlunun malvarlığı ve maaşı gerek üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarını araştırmakta, borcun ödenmemesi halinde başta haciz ve satış olmak üzere gerekli adımları atmakta ve bu doğrultuda en hızlı ve etkili hukuki yolları belirleyerek işlem yapmaktadır. Aynı zamanda müvekkillerimiz aleyhine başlatılmış olan takiplerde de icra veya iflas takibinin durdurulması, iptal edilmesi için hukukun tanıdığı bütün imkanları kullanmaktadır. Müvekkillerimize sadece icra veya iflas takip işlemleri aşamasında hizmet verilmemekte, aynı zamanda taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde konu ile ilgili davalar açılarak takibi yapılmakta, en hızlı ve etkin biçimde sonuçlandırılması için profesyonel destek sağlanmaktadır.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık tarafından İcra ve İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • İcra takibi başlatılması ve takibinin yapılması,
 • İflas talep edilmesi ve takibinin yapılması,
 • Taşınır ve taşınmaz rehinlerinin paraya çevrilmesi için hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Borca, yetkiye ve imzaya itiraz işlemlerinin yapılması,
 • Borçlu tarafından yapılan haksız itirazın kaldırılması veya itirazın iptali için davaların açılması ve takibinin yapılması,
 • İcra takibinden önce veya sonra menfi tespit davasının açılması ve takibinin yapılması,
 • İstirdat davası açılması ve takibinin yapılması,
 • Haciz ve satış işlemleri,
 • İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı alınması,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Çek, senet, bono ve faturaya dayalı alacakların tahsili,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili,
 • Konkordato sürecinde hukuki destek sağlanması,
 • İflasın açılmasından iflasın kapanmasına kadar geçecek süre içerisinde hukuki destek sağlanması,
 • İflasın ertelenmesi davası açılması ve takibinin yapılmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır.

Hukuki Destek Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz