Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, rekabet hukuku alanında deneyimli avukatları ile müvekkillerine genel danışmanlık sağlamaktadır. Türkiye’de faaliyetlerini yürüten şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun davranmaları gerekmektedir. DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık, bu kapsamda hem önleyici hukuk hizmeti sağlayarak müvekkillerinin ticari işlem ve faaliyetlerinin rekabet hukukuna uygunluğuna ilişkin danışmanlık hizmeti vermekte hem de rekabete aykırılık nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında etkin rol oynamaktadır.

DEW PARTNERS Hukuk & Danışmanlık tarafından Rekabet Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • Rekabet Kurulu soruşturmalarında müvekkil şirketin menfaatlerini korumak amacıyla gerekli sözlü/yazılı savunma ve başvuruların yapılması, soruşturmanın etkin biçimde takibinin sağlanması,
  • Rekabet hukuku kapsamında müvekkil şirketlerin uygulamalarının denetlenmesi, özellikle sözleşmelerin incelenmesi, bu alanda müvekkil şirket yönetici ve çalışanlarına eğitimlerin verilmesi,
  • Rekabet Kurulu’na yapılacak birleşme & devralma bildirimlerinde hukuki destek sağlanması ve söz konusu işlemlerin rekabet riskleri hakkında görüş verilmesi,
  • Hâkim durumun kötüye kullanılması sebebiyle Rekabet Kurulu nezdindeki soruşturmalarda hukuki destek verilmesi, muhtemel rekabete aykırı uygulamalara karşı alternatif çözümlerin geliştirilmesi,
  • Rekabet ihlalleri halinde rakip şirketlerin zararlarının tazmini için açılan davalarda avukatlık hizmeti verilmesi,
  • Franchise, bayilik, acentelik ve tek satıcılık sözleşmeleri gibi dağıtım ve bölgesel yayılma amaçlı sözleşmelerin hazırlanması, rakipler arasındaki sözleşmeler hakkında müzakere edilmesi,
  • Müvekkil şirketlerin ticari faaliyetlerinde daha emin adımlar atılabilmesi için uyuşmazlıklar doğmadan önce menfi tespit başvurularında hukuki destek verilmesi,
  • Rekabet Kuruluna yapılan pişmanlık ve iş birliği başvurularında danışmanlık verilmesi,
  • Rekabet Kurumu kararları aleyhine iptal davası açılması hizmetleri sunmaktadır.

Hukuki Destek Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz