Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukukunun temel amacı toplum düzenini korumaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, toplumlar ceza kanunları düzenleyerek, insanların hangi eylemlerinin suç olup, suç sayılan bu eylemleri gerçekleştirmeleri halinde ne gibi yaptırımlarla karşılaşacakları yazılı metinler halinde düzenlenmiştir.

DEW PARTNERS Hukuk& Danışmanlık, uzun yılların verdiği bilgi birikimine ve tecrübeye sahip uzman kadrosuyla, ceza hukuku alanında insanların karşılaştığı ya da karşılaşma ihtimali taşıdıkları tüm durumlarda, öncelikle yaşayabilecekleri süreçlerle ilgili tüm yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yaparak, soruşturmanın başından kovuşturmanın sonuna kadar, her aşamada müvekkilin yanında olup, büyük bir titizlik ve itina ile süreci takip ederek, müvekkillerini temsil ettikleri gibi, her aşamasında da müvekkilleri bilgilendirmektedir.

DEW PARTNERS Hukuk& Danışmanlık tarafından Ceza Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları ise;

SORUŞTURMA AŞAMASINDA;

Müvekkil müşteki/mağdur konumunda ise;

 • Şikâyet dilekçesi hazırlama, ekinde sunacağı delilleri belirleyerek, hazırlanan bu dilekçeyi görevli ve yetkili makamlara sunma, müvekkilin beyanına ihtiyaç duyulması halinde yanında bulunma,
 • Şikâyet sonrası soruşturma aşamasının tüm aşamalarını yakından takip etme, aşamalardan müvekkilli bilgilendirme, sunulması gerekli ek beyan ve delilleri soruşturma makamlarına sunma,
 • Şikâyet sonucunda, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi halinde verilen bu karara itiraz edip süreci takip etme.

Müvekkil şüpheli konumunda ise;

 • Gerek kollukta gerekse Cumhuriyet Savcılığında yanında bulunarak, itham edildiği suçun mahiyeti hakkında bilgi verip, ifade aşamasına katılıp hukuki destek sunma,
 • Hakkında yakalama, gözaltı, tutuklamaya sevk işlemleri uygulanması halinde tüm yasal hakları hakkında bilgilendirme yapma, bu işlemlere karşı yasal itirazları süresinde yerine getirme,
 • Tutuklanması halinde gerekli mercilere itirazda bulunarak süreci takip etme,
 • Adli kontrolle serbest bırakılması halinde, uyması ve yapması gereken tüm yükümlülükler hakkında bilgilendirme,
 • Evinde, arabasında, işyerinde vb. yerlerde kolluk tarafından yapılacak aramalarda müvekkilin yanında bulunarak, aramaya iştirak etme, arama sırasında yapılan usulsüzlüklere itiraz edip, tutanağa geçmesini sağlama, sonrasında ilgili mercilere gerekli itirazları sunma.

KOVUŞTURMA (MAHKEME) AŞAMASINDA;

Müvekkil müşteki/mağdur konumunda ise,

 • Mahkeme (kovuşturma) evresinin başlangıcından, hüküm verilinceye kadar müvekkilin yanında yer alıp, temsil etme ve davaya katılma talebinde bulunma,
 • Mahkeme tarafından verilen hüküm sonrası, müvekkil aleyhine bir durum ortaya çıkması durumunda, kanunda öngörülen kanun yollarına süresi içerisinde başvurma, aşamaları takip edip her aşamadan müvekkili bilgilendirme.

Müvekkil sanık konumunda ise;

 • Mahkemeye sunacağı savunmasını önceden hazırlama, toplanması gereken tüm savunma delillerini mahkemeden talep etme,
 • Duruşma öncesi müvekkille görüşüp, duruşmalarda izlenecek yol, yapılacak savunmaları belirleme,
 • Tüm duruşmalara katılarak, müvekkilin yapacağı savunmalara katkıda bulunma,
 • Mahkeme tarafından verilen karar sonrası, müvekkil aleyhine bir durum ortaya çıkması durumunda, kanunda öngörülen olağan kanun yollarına süresi içerisinde başvurma, aşamaları takip edip her aşamada müvekkili bilgilendirme,
 • Ayrıca, olağanüstü kanun yollarına başvurma.

UZLAŞTIRMA

 • Yasa gereği uzlaştırmaya tabii suçlarda gerek şüpheli gerekse müşteki konumundaki müvekkilin süreç boyunca yanında bulunarak tüm hak ve menfaatlerini koruma, müvekkili temsil etme.

İNFAZ

 • Müvekkil hakkında kesinleşmiş gerek adli para cezası gerekse de hapis cezası olsun; bu cezaların nasıl ve ne şekilde infaz olunacağı, kapalı cezaevi kurumunda kalma süresi, açık cezaevine ayrılma, denetimli serbestlikten yararlanma, koşullu salıverme süresi gibi infaz hukukuna ait tüm bilgileri verme, süreci takip etme.

Hukuki Destek Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz