AHZU KABZ

AHZU KABZ

Ahzu kabz, genel olarak “bedelin tahsilini yapma” anlamına gelmektedir. Avukatlara verilen vekaletnamelerde sıklıkla karşımıza çıkan bu yetki, zaman zaman kişilerin kafasında soru işareti yaratmaktadır. Bu yazımızda ahzu kabzın ne olduğu, avukatların bu yetkiye ihtiyacının olup olmadığı, ahzu kabz yetkisinin verilmesinin doğru olup olmadığı sorularına cevap vermeye çalışacağız.

            Yukarıda da belirtildiği gibi ahzu kabz yetkisi, iş sonunda alınması gereken malın veya ücretin yetki verilen kişi tarafından tahsil edilebilmesidir. Buradaki tahsilatın anlamı, paranın veya malın yetki alan tarafından kendi uhdesinde tutulmasıdır. Ahzu kabz yetkisi genel vekaletnameler ile avukatlara verilmektedir. Tahsilat üzerindeki hak, avukatı görevlendiren müvekkile aittir. Avukatın görevi, tahsilatı yaptıktan sonra tahsil edilen paranın veya malın müvekkiline teslimini sağlamaktır. Böylece müvekkil, resmi evrak işleriyle uğraşmadan doğrudan avukatı aracılığı ile alacağına ulaşacaktır.

Ahzu kabzın önemi genel dava aşamalarından ziyade tarafların haklılık durumları belirlendikten sonra sıra tahsilat aşamasına geldiğinde yani icra dairelerinde karşımıza çıkmaktadır. Peki avukatın tahsilat için bu yetkiye ihtiyacı var mıdır?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 73. maddesinde “Davaya vekâlet, kanunda özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuz vermesine ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine ilişkin yetkiyi kapsar.” denilmektedir. Buna göre vekaletname ile birlikte ahzu kabz yetkisi avukata verilmektedir. Vekaletnamede ayrıca ahzu kabz yetkisinin yazması gerekmemektedir. Konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 24/11/2011 tarih ve 29359 sayılı görüşünde de “aksi açıkça belirtilmediği sürece ahzu kabz yetkisinin kullanılabileceği” belirtilmiştir. Bu bakımdan vekaletnamede açıkça “ahzu kabz yetkisi yoktur” denilmediği müddetçe avukatın vekaletname ile ahzu kabz yetkisine sahip olduğu hususu izahtan varestedir.

Sonuç olarak, ahzu kabz yetkisi icra müdürlükleri gibi tahsilat işlemlerinin yapıldığı yerlerde var olması gereken önemli bir yetkidir.  Bu yetkinin var olduğu kişi, yetki aldığı kişi adına tahsilat yapabilecektir. Bu yetki vekaleten yürütülen iş ve işlemlerde avukatlara da verilmektedir. Vekaletnameden bu yetkinin verilmediği açıkça anlaşılmadıkça avukatın bu yetkiyi haiz olduğu kabul edilmektedir. Avukatların müvekkillerinin iş ve işlemlerini rahatlıkla yürütebilmeleri için bu yetkiye sahip olması gerekmektedir.  Avukatlar meslekleri gereğince ağır bir sorumluluk altında olduklarından dolayı bu yetkinin müvekkiller adına avukata ait olmasının bir sorunu yoktur. Ancak avukat haricinde bir başkasına bu yetki verilirken özen gösterilmesi gerekmektedir.

Yukarıda ahzu kabz konusu genel itibariyle açıklanmış olup bu hususlar somut olaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle hak kaybına uğramamak açısından avukat danışmanlığında hukuki sürecin yürütülmesi faydalı ve doğru olacaktır.


Yorum Yaz