İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 20 Temmuz 2023 Tarihli ve 32254 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlandı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 20 Temmuz 2023 Tarihli ve 32254 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlandı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2023 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2024 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanı yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230720-3.htm


Yorum Yaz