Maktu Yargı Harçları ile Tapu Harcı %50 Oranında Artırıldı!

Maktu Yargı Harçları ile Tapu Harcı %50 Oranında Artırıldı!

7 Temmuz 2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 492 sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair 7344 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla bir kısım harçlara zam yapılmıştır.
Söz konusu kararla; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan (Sürücü Belgesi Harçları Hariç) ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları %50 oranında artırılmıştır. Böylelikle 2023 yılında yeniden değerleme oranı olan yüzde 122.93 oranında zamlanan maktu yargı harçları %50 oranında artırıldı.
Yine her iki taraf için de satış bedelinin %2'si olmak üzere toplam %4 olarak uygulan Tapu Harcı da %50 oranında artırılarak %6 oranına yükseltildi.
Ayrıca aynı kararla, yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan kullanım izin harcı da 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı.


Anahtar Kelimeler: Maktu Yargı Harçları, Tapu Harcı, Cumhurbaşkanlığı Kararı, Harçlar Kanunu, Zam, %50, ANKARA CEZA AVUKATI, ANKARA İCRA AVUKATI, ANKARA BOŞANMA AVUKATI, ANKARA HUKUK BÜROSU, ANKARA AVUKAT DANIŞMA


Yorum Yaz