Eşinin Eğitim Hakkını Engelleyen Koca Tam Kusurludur

Eşinin Eğitim Hakkını Engelleyen Koca Tam Kusurludur

Yargıtay, 19.11.2020 tarihli ve 2020/4728 Esas - 2020/5981 Karar sayılı kararında, eşinin eğitim hakkını engelleyen kocanın, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tam kusurlu olduğuna karar verdi.

Yargıtay’ın konuyla ilgili tespitleri özetle şöyle: “Davacı kadından kaynaklanan dava dosyasında ispatlanan bir kusur yoktur. Erkeğin mevcut kusurlarının yanında, eşini evden uzaklaştırdığı, manevi anlamda bağımsız ev temin etmediği, kadının eğitim hakkının engellediği dosya kapsamında tanık beyanlarıyla ispatlanmıştır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davalı erkek tam kusurludur.”


Yorum Yaz