Anayasa Mahkemesi Derece Mahkemesinde Yazılan Kararda Başvurucu Hakkında Şiddet Uygulayan İfadesinin Kullanılmasını Masumiyet Karinesinin İhlali Olarak Değerlendirmiştir.

Anayasa Mahkemesi Derece Mahkemesinde Yazılan Kararda Başvurucu Hakkında Şiddet Uygulayan İfadesinin Kullanılmasını Masumiyet Karinesinin İhlali Olarak Değerlendirmiştir.

Anayasa Mahkemesi; 29.03.2023 tarihli kararıyla, 2021/59151 nolu Bireysel Başvuru dosyasında, Başvuruda bulunan, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/44154 Sor. sayılı dosyası kapsamında yapılan talep üzerine verilen tedbir kararına yönelik esaslı iddiaların itiraz merci tarafından karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının, başvurucu hakkında şiddet uygulayan ifadesinin kullanılması nedeniyle masumiyet karinesinin ayrıca aile hayatına saygı hakkı bağlamında konut dokunulmazlığı hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

1-Anayasa Mahkemesi verdiği kararda başvurucunun Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği,

2-Başvurucu hakkında şiddet uygulayan ifadesinin kullanılmasının başvurucunun tedbire konu eylemleri işlediği veya suçlu olduğu izlenimini doğurduğunu değerlendirerek Anayasa’nın 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır.


Yorum Yaz