İşçinin Devamsızlık Yapması Halinde İşverenin Yapması Gerekenler

İşçinin Devamsızlık Yapması Halinde İşverenin Yapması Gerekenler

İşçinin devamsızlık yapması halinde işverenlerce yapılması gerekenler:

1- İşçi tarafından devamsızlık yapılan her bir gün için ayrı ayrı tutanak düzenlenmelidir. Bu tutanağın da işyerinde işveren/vekili ve en az iki tanık tarafından imzalanması gerekmektedir. Devamsızlık yapılan günler için topluca tek bir tutanak düzenlenmesi halinde bu tutanağa itibar edilmemektedir.
2- Devamsızlık yapan işçiye, devamsızlık yapmasının haklı bir mazerete dayanıp dayanmadığını bildirmesi için ihtar gönderilmeli ve savunması istenmelidir. Eğer işçinin bizzat kendisine işyerinde bildirilecek bir yazı ile yapılan devamsızlığın haklı bir nedene dayanıp dayanmadığı sorulmuş, bu konuda savunması istenmiş ve işçi bildirilen yazıyı almaktan ya da imzadan imtina etmiş ise bu durumda konuya ilişkin ayrı bir tutanak düzenlenmelidir. Çünkü işçi tarafından yapılan devamsızlığı ispat etme yükümlülüğü işveren ait olmakla birlikte mazeretinin bulunduğunu ispatlama yükümlülüğü de işçiye aittir.
3- İşçiye gönderilecek ihtar ile devamsızlık yapmasının haklı bir mazerete dayanıp dayanmadığının ve savunmasının istenmesi buna rağmen işçinin işe devamsızlığını sürdürmesi ve bununla birlikte haklı bir mazeret bildirilmemesi halinde işçinin iş sözleşmesi kanuni süreler içerisinde yazılı olarak feshedilmelidir.
4- İşveren tarafından yapılacak haklı nedenle fesih sonucunda işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı söz konusu olmayacağından, varsa ücret ve sair alacakları işçinin banka hesabına yatırılmalıdır.

Ancak dikkat edilmesi gereken husus eğer işçi yaptığı devamsızlık sonucunda affedilmiş veya işçiye yapılan devamsızlık sebebi ile disiplin cezası verilmiş ise bu devamsızlık daha sonra gerçekleştirilecek fesih için haklı neden sayılmaz. Bu husus Yargıtay kararları ile de sabittir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus; işverenler tarafından düzenlenen tutanaklar, işçinin işten ayrılış bildirgesindeki çıkış tarihinden önceki günlere ait olmalıdır.


Yorum Yaz