AVUKATLAR, 'ASLI GİBİDİR' ONAYLI VEKALETNAME İLE TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE İŞLEM YAPABİLECEK

AVUKATLAR, 'ASLI GİBİDİR' ONAYLI VEKALETNAME İLE TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE İŞLEM YAPABİLECEK

TBB'nin başvurusu sonucunda, avukatların Tapu Müdürlüklerinde 'Aslı Gibidir' onaylı vekaletname örnekleri ile işlem yapabilmesi sağlandı.

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada "Tapu müdürlüklerine avukatlar tarafından yapılan başvurularda aslı gibidir onaylı vekaletname örnekleri ile işlem yapılmayarak vekalet aslının talep edilmesine ilişkin yaşanan sorunun çözümü için Türkiye Barolar Birliği tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurulmuştur.

Sözü edilen başvuru üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ekli yazı ile, “Vekaletname” konulu 2010/7 sayılı Genelgede 06.07.2023 tarihinde değişikliğe gidildiği ve 10.07.2023 tarihli yazı ile bölge müdürlükleri aracılığıyla tapu müdürlüklerine talimat verildiği, yapılan değişiklik ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 56. maddesi kapsamında avukatların müvekkilleri tarafından verilen vekaletname suretlerini aslı gibidir şeklinde onaylayarak tapu işleminde ibraz etmesi halinde 2010/7 sayılı Genelgenin 4/b bendi kapsamında tapu müdürlüklerince kabulünün sağlandığı bildirilmiştir." denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili yazısı şöyle;

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tapu Dairesi Başkanlığı

01.08.2023

Sayı : E-23294678-105-9570573
Konu : Vekaletname Örnekleri İle İşlem Yapılması Hk.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 23.01.2023 tarihli ve E-41870694-659-2461 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda özetle; avukatlar tarafından Birliğinize iletilen başvurularda tapu müdürlüklerinde aslı gibidir onaylı vekaletname örnekleri ile işlem yapılmadığı vekalet aslı talep edildiği, avukatların tapu müdürlüğünde işlem yapmak veya örnek almak için vekaletname aslını sunmasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmadığı, bu suretle vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren söz konusu uygulamalara son verilmesi amacıyla konuya ilişkin görüşlerimizin talep edildiği belirtilmiştir.

İlgi yazınızda bahsi geçen hususa ilişkin olarak "Vekaletname" konulu 2010/7 sayılı İdaremiz Genelgesinde 06.07.2023 tarihinde değişikliğe gidilmiş olup, 10.07.2023 tarihli ve E-23294678-010.06.02-9329447 sayılı yazımız ile bölge müdürlüklerimiz aracılığı ile tapu müdürlükleri talimatlandırılmıştır. Yapılan değişiklik ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında avukatların müvekkilleri tarafından verilen vekaletnameleri onaylayarak tapu işleminde ibraz etmesi halinde 2010/7 sayılı Genelgenin 4/b bendi kapsamında tapu müdürlüklerince kabulü sağlanmıştır.

Yorum Yaz