Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca KDV Oranları Yükseltildi

Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca KDV Oranları Yükseltildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca mal ve hizmetlere uygulanan genel KDV oranı %18’den %20’ye yükseltildi, %8’e tabi olan mal ve hizmetlerdeki KDV oranı ise %10 oldu.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı: 7346

RGT: 07.07.2023

RG NO: 32241

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Temmuz 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MADDE 1 - 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde yer alan “%18” ibaresi “%20” şeklinde,

b) (c) bendinde yer alan “%8” ibaresi “%10” şeklinde, değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 37 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“37- Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,”

MADDE 3 - Bu Karar yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Anahtar Kelimeler: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları, KDV, Zam, Vergi


Yorum Yaz