AİHM: Türkiye'de Boşanmış Kadınların Yeniden Evlenmek İçin 300 Gün Beklemesini Ayrımcılık Olarak Gördü

AİHM: Türkiye'de Boşanmış Kadınların Yeniden Evlenmek İçin 300 Gün Beklemesini Ayrımcılık Olarak Gördü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’de boşanmış kadınların yeniden evlenmek için bekledikleri 300 günlük sürenin ayrımcılık olduğuna hükmetti. AİHM’in oy birliğiyle aldığı kararda, uygulamanın sözleşmenin özel hayata saygı hakkını düzenleyen 8. maddesi ile ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesini ihlal ettiği görüşüne varılmıştır.

Bilindiği üzere;

Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesinde iddet müddeti;

"Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

Doğurmakla süre biter.

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır."

şeklinde düzenlenmiştir.

AİHM 300 günlük bekleme süresinin ve bu sürenin kısılması için hamile olunmadığının ispatı amacıyla tıbbi belge talep edilmesinin haklı görülemeyeceğine, dolayısıyla davacının özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Mahkeme ayrıca, bu uygulamanın doğrudan bir cinsiyet ayrımcılığı anlamanıa geldiğini ve doğacak çocuğun babasının kim olduğu üzerindeki belirsizliği önlemek amacıyla alınan bir tedbir olduğu savının bu ayrımcılığı haklı gösteremeyeceğine hükmetmiştir.

Davacının cinsiyeti nedeniyle gördüğü muamelenin gerekli olmadığı ve hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceği ifade edilmiştir.

Ayrıca "soy kütüğünde karışıklık olmasını" önlemek gibi bir amacın, yani biyolojik babanın kim olduğunu tespit etme niyetinin, modern toplumda yeri olmadığını da belirtmiştir.

AİHM’in ön kararının ardından tarafların nihai bir karar alınmasını talep etmek için üç ay süreleri bulunmaktadır.


Yorum Yaz