Deprem Sebebiyle Mirasa İlişkin Sorunlar

Deprem Sebebiyle Mirasa İlişkin Sorunlar

1.Deprem Nedeniyle Ölüm Karinesi

Bir kimsenin cesedi bulunamamış olsa bile ölümüne kesin gözle bakılmasını gerektiren durumlar içerisinde kaybolması halinde o kimse hakkında “ölüm karinesi” hükümleri uygulanacaktır.
Ölüm karinesinin aksi ispat edilebilmekle birlikte bu halde kişi hukuken ölmüş kabul edilmektedir. Deprem nedeniyle ölümüne kesin gözle bakılan kişiler hakkında da ölüm karinesi uygulanacak ve kişi olayın gerçekleştiği andan itibaren ölmüş sayılacaktır.

2.Deprem Nedeniyle Gaiplik

Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamaması halinde ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa bu kişi hakkında gaiplik karinesi hükümleri uygulanacaktır. Dolayısıyla deprem nedeniyle ölümü hakkında kuvvetli olasılık olmakla birlikte enkazdan sağ çıkmış olması ihtimali olan kişiler hakkında gaiplik karinesi uygulanacaktır.

3.Deprem Nedeniyle Birlikte Ölüm Karinesi

Türk Medeni Kanunu madde 29/2 hükmü “Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse, hepsi aynı anda ölmüş sayılır.” şeklindedir. Bu duruma “birlikte ölüm karinesi” denilmektedir.

Deprem durumunda da birden fazla kişinin ölmesi halinde, kimin önce kimin sonra öldüğünün tespit edilemediği durumlarda hangi hükümlerin uygulanacağı ve mirasçılık sorunları gündeme gelmektedir. Deprem durumunda kişilerden kimin önce kimin sonra öldüğünün tespiti çoğu zaman mümkün olmamakla birlikte bu durumda birlikte ölüm karinesi hükümleri uygulanacaktır. Birlikte ölüm karinesinin uygulanması halinde kişilerin aynı anda öldüğü kabul edileceği için bu kişiler Türk Medeni Kanunu madde 580 gereği birbirlerine mirasçı olamayacaktır.

Türk Medeni Kanunu madde 495/2 hükmüne göre: “Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır”. İlgili kanun maddesindeki miras bırakandan önce ölmüş olma durumu, birlikte ölüm karinesinde kişilerin birbirlerine mirasçı olamama durumuna da kapsamaktadır. Dolayısıyla mirasçı olma durumunda bu husus da ayrıca gözetilmelidir.


Yorum Yaz