Sgk’dan Cenaze Ödeneği Talep Edilmesi

Sgk’dan Cenaze Ödeneği Talep Edilmesi

Ülkemizde sigortalının ölümü halinde ailesine bir defaya mahsus olmak üzere SGK tarafından cenaze ödeneği yardımı yapılmaktadır.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanılan Haller Nelerdir?

SGK, şu hallerde ölen sigortalının hak sahiplerine cenaze ödeneği yardımı yapmaktadır.

  1. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,
  2. Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken,
  3. Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken.

Cenaze Ödeneği Almak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Cenaze ödeneği alabilmek için hak sahipleri tarafından Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile SGK’ya başvurulması şartı aranmaktadır.

Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Ancak ölenin cenazesinin bunlar dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, cenaze ödeneği gerçek veya tüzel kişilere verilecektir.

Cenaze Ödeneğinin Tutarı Ne Kadardır?

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmektedir.
“2023 yılı için cenaze ödeneği miktarı 2.054,00 TL’dir.”

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi emeklilerin ölüm yardımı, kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 01.01.2023-30.06.2023 dönemi için 8.240 TL'dir.

Cenaze Ödeneğini Almak İçin Belli Bir Süre Var Mı?

Cenaze ödeneğini almak belli bir süreye tabi olup bu süre hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.


Yorum Yaz