BİREYSEL VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALARDA ARABULUCULUK

BİREYSEL VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN DAVALARDA ARABULUCULUK

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacak ve
tazminatlarıyla ilgili davalarda arabuluculuk hükmü 01.09.2023 itibariyle yürürlüğe giriyor.
05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete ile 7036 s. İş Mahkemeleri
Kanununda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğin yürürlük tarihi 01.09.2023 tarihi olarak
belirlenmiş olup maddenin güncel hali aşağıdaki şekildedir. 
MADDE 3: (1) Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren
alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması
dava şartıdır. 
Bu alacak ve tazminatla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları hakkında birinci
cümle hükmü uygulanır.


Yorum Yaz