Anayasa Mahkemesi, Gazetecilerin Üst Düzey Kamu Yöneticileri Hakkında Yaptıkları Haberler Nedeniyle Cezalandırılmasının İfade ve Basın Özgürlüklerini İhlal Ettiğine Karar Verdi.

Anayasa Mahkemesi, Gazetecilerin Üst Düzey Kamu Yöneticileri Hakkında Yaptıkları Haberler Nedeniyle Cezalandırılmasının İfade ve Basın Özgürlüklerini İhlal Ettiğine Karar Verdi.

Yüksek Mahkeme, 14/9/2021 tarihli, 2016/9398 Başvuru Numaralı kararında konuyla ilgili şu tespitlerde bulundu:

“Somut olayda hakkında haber yapılan müştekinin ona nasıl cevap verileceğini bilen bir siyasetçiye yöneltildiğinin altı çizilmelidir. Müştekinin kendisine ve ailesine yöneltilen sözlere karşı cevap verme konusunda oldukça geniş imkânları vardır. Başka bir deyişle İ.G.nin siyasi konumu gereği yazılı ve görsel basına ulaşması bu konumda bulunmayan insanlara nazaran çok daha kolaydır ve itibarını zedelediğini düşündüğü ifadelere karşı kendisini savunma imkânı bulunmaktadır (benzer değerlendirmeler için bkz. Nihat Zeybekçi, § 39).

Derece mahkemesince müştekilerin şeref ve itibar haklarının ihlal edildiği kanaatine ulaşılması karşısında bu hakları korumak adına tekzip metni yayımlanması, tazminat yolunun gösterilmesi gibi telafi edici yöntemleri değerlendirmeden doğrudan hürriyeti bağlayıcı ceza yolunu tercih ettiği görülmektedir. Gazetecilerin üst düzey kamu görevinde bulunanların sözlerini ve davranışlarını takip etmeleri, onlar hakkında fikir oluşturarak kamuoyunu bilgilendirmeye hatta yönlendirmeye çalışmaları demokratik bir toplumda kaçınılmazdır. Rahatsız edici de olsa bu kişilere ilişkin yapılan bilgilendirme ve eleştirilerin cezalandırılması caydırıcı etki doğurarak toplumdaki ve kamuoyundaki farklı seslerin susturulmasına yol açabilir. Cezalandırılma korkusu, çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engel olabilir.

Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin İHLAL EDİLDİĞİNE, OYBİRLİĞİYLE karar verildi.”

Anahtar Kelimeler: Gazeteci, Üst Düzey Kamu Yöneticileri, Siyasi Konum, Kamuoyu, Çoğulcu Toplum, Caydırıcı Etki, İfade Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü, Basın, İfade ve Basın Özgürlüğü


Yorum Yaz