Kısa Çalışma Uygulayan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına Karar Verildi.

Kısa Çalışma Uygulayan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına Karar Verildi.

7410 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Kısa Çalışma Uygulayan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına Karar Verildi.

29 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 7410 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kısa çalışma uygulayan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı kararına göre deprem bölgelerinde kısa çalışma ödeneği; tekrar başvurulması koşuluyla, kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak koşuluyla, yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmadan 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7410

6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Temmuz 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

28/7/2023 TARİHLİ VE 7410 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı

MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, işverenlerin başvurması koşuluyla, daha önceden kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 8/5/2023 tarihi ve öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 9/5/2023 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil), 8/5/2023 tarihinden sonra kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihini izleyen tarihten itibaren (bu tarih dâhil), 7/8/2023 tarihine kadar yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın uzatılmıştır.

(2) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 9/5/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


Yorum Yaz