Fotokopiden İbaret Cep Telefonu Ekran Görüntüleri Mahkumiyete Esas Alınamaz

Fotokopiden İbaret Cep Telefonu Ekran Görüntüleri Mahkumiyete Esas Alınamaz

Yargıtay, 17/01/2023 tarih, 4. Ceza Dairesi 2020/27697 E., 2023/264 K. sayılı kararında, sanığın mağdurun cep telefonuna "Boğarım seni boğar." şeklinde mesaj attığı iddiasıyla sanık hakkında tehdit suçundan açılan davada, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle verilen beraat kararını onadı.

Yargıtayın onama gerekçesi özetle şöyle: “İncelenen dava dosyası içeriğine göre, mesajların cep telefonu ekran görüntüsü olarak dosyaya sunulması, çıktıların fotokopiden ibaret olması, mağdurun telefonunda asıllarının olmaması ve mesaj tespit tutanağının da bulunmaması nedeniyle Yerel Mahkemenin takdir ve gerekçesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.”


Yorum Yaz