AYM, Etkin Pişmanlıktan Yararlanmak İçin Dava Açılmaması, Açılmışsa Vazgeçilmesi Koşulunu Arayan Vuk’daki Kuralın İptaline Karar Verdi.

AYM, Etkin Pişmanlıktan Yararlanmak İçin Dava Açılmaması, Açılmışsa Vazgeçilmesi Koşulunu Arayan Vuk’daki Kuralın İptaline Karar Verdi.

Anayasa Mahkemesi 28/9/2022 tarih ve 2022/59 esas sayılı kararıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 34. maddesindeki etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şartını arayan kuralın mülkiyet hakkı ve etkili başvuru hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi.

İptal kararına konu olan Vergi Usul Kanunu’nun geçici 34. maddesinin birinci fıkrası şöyle:

“Geçici Madde 34- (Ek:8/4/2022-7394/6 md.)

Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, 359 uncu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammını, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Hazineye ödedikleri takdirde 359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla soruşturma evresi için yapılan etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabilir. Bu fıkrada belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.”


Yorum Yaz