Osmaniye’de İdare Mahkemesi Kuruldu

Osmaniye’de İdare Mahkemesi Kuruldu

08 Nisan 2023 tarih ve 32157 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı gereğince, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, Osmaniye İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çerçevesinin Osmaniye olarak belirlenmesine karar verildi.

Böylece, daha önce Adana İdare Mahkemelerinde dava açmak zorunda olan Osmaniyeliler, artık bulundukları ilde idari dava açabilecekler…


Yorum Yaz