AYM, Sağlık Çalışanlarına Yapılan Aylık İcap Nöbeti Ödemesine Getirilen Sınırlamayı İptal Etti

AYM, Sağlık Çalışanlarına Yapılan Aylık İcap Nöbeti Ödemesine Getirilen Sınırlamayı İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına ödenecek toplam icap nöbeti süresinin aylık 120 saati geçemeyeceğini öngören Devlet Memurları Kanunu’nun ek 33. maddesindeki kuralı, Anayasa’nın 18. maddesinde düzenlenen zorla çalıştırma yasağına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

İptal kararının gerekçesi özetle şöyle:

“İtiraz konusu kural, sağlık çalışanlarının yükümlü tutulacağı icap nöbetine bir üst sınır getirmediği gibi söz konusu sınırın aşılmasının makul karşılanabildiği -personel temininde güçlük çekilmesi şeklindeki- çok istisnai hâllerde bu fazla çalışmayı telafi edecek bir ücretin ödenmesini de güvence altına almamaktadır. Kural, ücret ödenmesini 120 saatle sınırlamakta, bu sürenin aşıldığı durumlarda herhangi bir ücret ödenmeksizin icap nöbeti tutulmasını gerektirmektedir. Bu hâliyle icap nöbeti yükümlülüğünün Anayasa’nın 18. maddesinin gerekliliklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 18. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.”


Yorum Yaz