Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı - Araç Ve Gereç Kira Yönetmeliği, 20 Temmuz 2023 Perşembe Tarihli Ve 32254 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlandı.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı - Araç Ve Gereç Kira Yönetmeliği, 20 Temmuz 2023 Perşembe Tarihli Ve 32254 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlandı.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı - Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere verdiği hizmetlerin satışı ile sahip olduğu araç ve gereçlerin kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

İncelemek için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230720-1.htm


Yorum Yaz