Yargı Paketinde Neler Var?

Yargı Paketinde Neler Var?

  1. BAĞIMLILARA ÖZEL CEZAEVİ

Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıla çıkarılacak.

Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı özel ceza infaz kurumlarının açılabilmesine ya da ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için düzenlenebilmesine imkân tanınacak.

Uyuşturucu kullanma suçundan dolayı mahkûm olup da denetimli serbestliğe ayrılan hükümlüler için ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilecek.

  1. ARABULUCULUKLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

İlamsız icra yoluyla tahliye hariç kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak.

Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenecek böylece bu konudaki kafa karışıklıkları ortadan kaldırılmış olacak. Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanak ile arabuluculuk süreci hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilecek.

  1. KANUN YOLUNA BAŞVURU SÜRELERİ DÜZENLENECEK

2004 sayılı İİK, 6100 sayılı HMK, 5271 sayılı CMK, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu'nda yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olarak düzenlenecek ve böylelikle süreler standart hale getirilecek.

  1. UZUN YARGILAMADAN KAYNAKLI AYM BİREYSEL BAŞVURULARI

Geçici maddeyle, Anayasa Mahkemesi önünde bulunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvuruların, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna aktarılabilmesi ve incelenerek bir an evvel çözüme kavuşturulmasına yönelik düzenleme yapılmasına olanak tanınacak.


Yorum Yaz