AYM: İcra Dairelerindeki Paraların Neması Hazineye Ait Olamaz!

AYM: İcra Dairelerindeki Paraların Neması Hazineye Ait Olamaz!

Anayasa Mahkemesi 05/04/2023 tarih, 2023/48 Esas, 2023/72 Karar sayılı kararıyla, icra iflas dairelerince borçludan tahsil edilen paraların nemasının hazineye ait olmasını öngören Harçlar Kanunu’nun 36. maddesindeki kuralı, mülkiyet hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Yüksek Mahkeme iptal kararında; “Mahkemeler, hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve icra iflas dairelerine herhangi bir sebeple teslim edilen ve özel hukuk kişilerine ait olan paraların nemasının Hazineye intikal ettirilmesinin meşru bir amacı olmadığından kural mülkiyet hakkını ihlal etmektedir.” tespitinde bulundu.


Yorum Yaz