Avukata Dolandırıcı Diyen Sanık Hakkında Verilen Hapis Cezasına AYM’den Hak İhlali Kararı

Avukata Dolandırıcı Diyen Sanık Hakkında Verilen Hapis Cezasına AYM’den Hak İhlali Kararı

Avukatıyla uyuşmazlığa düşen sanık, avukatına yönelik olarak "avukatlık hizmeti değil adeta dolandırıcılık yapıyor" sözleri üzerine yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezasına karşı AYM'ye başvurmuştur. AYM ise başvurucu hakkında verilen hapis cezasının hak ihlali olduğuna karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin 13/09/2022 Tarih 2018/19950 başvuru numaralı kararına göre;

            İstanbul'da yaşayan başvurucu tarafı bulunduğu icra ve dava dosyalarında kendisi temsil etmesi amacıyla Av. Ç.D.A. ve Ü.A. ile 30/4/2015 tarihinde avukatlık ücret sözleşmesi imzalayarak anlaşmışlardır. Müvekkilin 5/11/2015 Tarihinde azilname göndererek avukatlık sözleşmesini sonlandırması üzerine taraf olan avukatlar, avukatlık ücret sözleşmesine dayanarak icra takibi başlatmışlardır. Başvurucunun itirazı üzerine İstanbul 5. Tüketici mahkemesinde itirazın iptali davası açılmıştır. İstanbul 5. Tüketici Mahkemesinin dosyasında görülen davada başvurucu hakkında, ''...hali hazırda sunmadığı hizmetlerin karşılığını tarafımı kendisinin azletmeye yönelterek kolay yoldan kazanmanın derdine düşmüş davacı taraf, bir avukatlık hizmeti sunmaktan çok adeta bir dolandırıcılık faaliyeti yürütmektedir...'' şeklinde ifadeler içeren cevap dilekçesi nedeniyle müştekiler hakaret suçu nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatmışlardır. Soruşturma sonucunda iddianameye göre başvurucu hakkında, hakaret suçundan cezalandırılması talep edilmiştir. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sırasında başvurucu; "anlaşmazlık nedeniyle görülen hukuk davasında başka bir avukat tarafından yazılan cevap dilekçesini okumadan Mahkemeye sunduğunu, cevap dilekçesinde yer alan ifadelerin savunma sınırları içinde kaldığını belirtmiştir. Buna karşılık Mahkeme, "hakaret suçunun kamu görevlisi olan müştekilere karşı görevlerinden dolayı işlendiğini belirterek başvurucunun 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB)" karar vermiştir. Başvurucunun anılan karara itirazı İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile reddedilmiştir. Başvurucu ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuruda bulunmuştur. AYM tarafından verilen karara göre;

- İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA OYBİRLİĞİYLE,

- Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün İHLAL EDİLDİĞİNE Kenan YAŞAR'ın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

- Kararın bir örneğinin ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesine (E.2017/361, K.2018/103) GÖNDERİLMESİNE,

- Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 13/9/2022 tarihinde karar verildi.


Yorum Yaz