Boşanma Aşamasındaki Eşinin HTS Kayıtlarına Ulaşan Eşe Ceza

Boşanma Aşamasındaki Eşinin HTS Kayıtlarına Ulaşan Eşe Ceza

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2021/4655 E. - 2021/8550 K. sayılı ve 06.12.2021 tarihli kararı ile bir telefon uygulaması aracılığıyla boşanma aşamasındaki eşi mağdur kadının cep telefonundaki son altı aylık arama bilgilerini içeren HTS kayıtlarını kendi cep telefonunda erişilebilir hale getiren kocaya ceza verdi. Kişisel veri kapsamında korunan kayıtların kendisine gönderimini sağlayan koca, TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan ceza aldı.

TCK’nın 136/1. madde ve fıkrası “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kişisel Veri, HTS kayıtları, Hukuka Aykırılık, Ele Geçirme, Yayma, Boşanma


Yorum Yaz