Anayasa Mahkemesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kurumunu Düzenleyen Kuralı İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kurumunu Düzenleyen Kuralı İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin başvurusu üzerine, 01.08.2023 tarihli 32266 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 1/6/2023 tarihli 2022/120 esaslı, 2023/107 kararıyla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (5) numaralı fıkranın birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin başvurusu üzerine, 01.08.2023 tarihli 32266 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 1/6/2023 tarihli 2022/120 esaslı, 2023/107 kararıyla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (5) numaralı fıkranın birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi başvurusunda, HAGB kararı verilmesinin mağdurlar açısından yeterli giderim sağlamadığı, faillerin cezadan muaf tutulmasına yol açtığı ve devletin kişilerin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme şeklindeki yükümlülüğünü yerine getiremediği belirtilerek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür

Anayasa Mahkemesi yapılan bu başvuru üzerine yaptığı değerlendirmede,

HAGB, ceza yargılaması sonucunda mahkemenin vereceği mahkûmiyet hükmünün açıklanmasının belirli şartlara bağlı olarak ertelenmesi müessesi olup, sanığa henüz yargılama aşamasının başında, daha hüküm aşamasına geçilmeden mahkûmiyet kararı verilme ihtimaline dayalı olarak hakkında HAGB uygulanmasını kabul edip etmediği sorulduğu,

Daha önceden de Anayasa Mahkemesinin HAGB temel hak ve özgürlüklere ilişkin anayasal güvencelere uygunluğu değerlendirilmelerde bulunduğu,

HAGB, uygulanmasını yargılamanın henüz başında kabul eden sanıklar hakkında ilk derece mahkemesinin verdiği kararların, istinaf kanun yoluna götürülemediğinden bu durumun hak ihlallerine yol açabileceği, diğer yandan da sanığın HAGB kararı verilmesini kabul etmekle birlikte istinaf kanun yoluna başvurma hakkından feragat ederek, daha başlangıçta bir kanun yolundan feragat iradesinin Anayasal geçerlilik koşullarını sağlamadığı,

Ayrıca, HAGB kurumunun müsadere işlemleri yönünden de bazı eksik düzenlemeler içerdiği,  HAGB kararı verilmesi durumunda müsadere işlemlerinin hangi aşamada infaz edileceğine ilişkin olarak açık bir kanun hükmünün bulunmadığı,  mülkiyet hakkına müsadere yoluyla yapılan sınırlamaya ilişkin istinaf kanun yoluna başvuru imkânının askıya alınarak HAGB kararı ile birlikte müsadere kararının infazına yol açabilecek şekilde infaz zamanında belirsizlik olduğu, bu şekilde yeterli güvencelerin sağlanmadığı dikkate alındığında kuralın maliklere aşırı bir külfet yüklediği,

HAGB kararının, kişiyi ceza tehdidi altında bıraktığı, diğer yandan da HAGB kararının kötü muamele iddiaları yönünden de uygulanmasının sanığın infaz edilebilir bir ceza almaması sonucunu doğurduğu, ayrıca mağdurun muvafakati ya da mağdur açısından manevi bir telafinin sağlanmasının da aranmadığı,

Failin kamu görevlisi olduğu durumlarda, Anayasa’nın 17. maddesi anlamında işkence, eziyet ve kötü muamele kabul edilen suçlar bakımından uygulanmayacağına dair yasal düzenlemenin bulunmadığı, ceza mahkemelerinin uygulamalarının da bu sorunu çözemediği, bu durumun Anayasa’nın devlete yüklemiş olduğu faillere fiilleriyle orantılı cezalar verilmesi ve mağdurlar açısından uygun giderimin sağlanması yükümlülüğü ile bağdaşmadığını söyleyerek,

Kuralın, Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, kuralın iptali nedeniyle 5271 sayılı Kanun’un HAGB’yi düzenleyen 231. maddesinin uygulanma imkânı kalmayan diğer hükümlerinin de iptallerine, iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Ankara hukuk bürosu, Avukat Ankara, Hukuki danışmanlık Ankara, Ankara ceza avukatı, Boşanma avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı, Miras avukatı Ankara, Aile hukuku avukatı Ankara, Ankara gayrimenkul avukatı, İş davaları avukatı Ankara, Ankara ticaret hukuku avukatı, İcra avukatı Ankara, Ankara tazminat avukatı, Fikri mülkiyet avukatı Ankara, İş kazaları avukatı Ankara, Ankara marka patent avukatı, Sigorta hukuku avukatı Ankara, Ankara idare hukuku avukatı, İş sözleşmeleri avukatı Ankara, Ankara aile mahkemesi avukatı, İşçi hakları avukatı Ankara, Ankara nafaka avukatı, Ceza hukuku avukatı Ankara, Ankara tüketici hakları avukatı, Boşanma davası avukatı Ankara, Ankara vergi hukuku avukatı, Ankara malpraktis avukatı, Ankara iş davaları avukatı, İş güvencesi avukatı Ankara, Ankara taşınmaz hukuku avukatı, Anlaşmalı boşanma avukatı Ankara, Ankara yabancılar hukuku avukatı, Ankara tüketici hakem heyeti avukatı, Ankara şirket kuruluşu avukatı, İşveren avukatı Ankara, Ankara emlak avukatı, Ankara icra iflas hukuku avukatı, Ankara bilişim hukuku avukatı, Ankara çocuk velayeti avukatı, Ankara yabancı çalışma izni avukatı, Ankara iş sözleşmesi avukatı, Ankara tüketici davaları avukatı, Ankara kişisel verilerin korunması avukatı, Ankara vekalet ücreti davaları avukatı, Ankara arabuluculuk avukatı, Ankara ticari davalar avukatı, Ankara konkordato avukatı, Ankara ceza avukatı, Ankara tüketici mahkemeleri avukatı, Ankara şirket avukatı, Ankara alacak tahsili avukatı, Ankara iş güvencesi avukatı, Ankara tüketici hakları avukatları, İşçi davaları avukatı Ankara, Ankara avukatlık büroları, Ankara boşanma avukatları, Ankara icra hukuku avukatı, Ankara taşınmaz hukuku avukatları, Ankara ceza avukatları, Ankara işçi hakları avukatı, Ankara yabancılar avukatı, Ankara aile hukuku avukatları, Ankara marka avukatı, Ankara tazminat davası avukatı, Ankara iş davaları avukatları, Ankara gayrimenkul hukuku avukatı, Ankara avukat danışmanlık, Ankara ticari davalar avukatları, Ankara ceza davaları avukatı, Ankara aile mahkemesi avukatları, Ankara tüketici hakem heyeti avukatları, Ankara iş sözleşmeleri avukatları, Ankara idare hukuku avukatları, Ankara boşanma davası avukatı, Ankara avukatlık ücretleri, Ankara avukatlık büroları, Ankara miras hukuku avukatı, Ankara alacak tahsili avukatları, Ankara işçi davaları avukatları, Ankara tüketici hakları avukatlık, Ankara hukuki danışmanlık hizmetleri, Ankara boşanma davası avukatları, Ankara iş davaları avukatlık, Ankara ceza davaları avukatlık, Ankara aile mahkemesi avukatlık, Ankara tüketici hakem heyeti avukatlık, Ankara iş sözleşmeleri avukatlık, Ankara idare hukuku avukatlık, Ankara boşanma davası avukatları, Ankara avukatlık ücretleri, Ankara avukatlık büroları, Ankara miras hukuku avukatları, Ankara alacak tahsili avukatlık, Ankara işçi davaları avukatlık, Ankara tüketici hakları avukatlık hizmetleri, Ankara hukuki danışmanlık büroları, Ankara boşanma davası avukatlık, Ankara iş davaları avukatlık hizmetleri, Ankara ceza davaları avukatlık, Ankara aile mahkemesi avukatlık.


Yorum Yaz