BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK

TCK.nun 158/1-f. maddesinde yazılı bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu da oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışma ağır ceza mahkemesinin görev alanındadır.

KARARIN TAM METNİ:

Yargıtay 8. Ceza Dairesi

Esas No: 2013/2817

Karar No: 2014/9715

Karar Tarihi: 16.04.2014

Oluşa ve dosya kapsamına göre, şikayetçinin msn adresini ve şifresini bir şekilde ele geçiren sanık U.. T.. ve suça sürüklenen çocuk Y.. A..nın, bu adresten şikayetçi gibi yazışarak kendine yarar sağlamak amacı ile kontör talep edip şifrelerinin kendisine gönderilmesini temin etmeye çalışmaktan ibaret eylemlerinin, TCK. nun 244/2. maddesinde düzenlenen bilişim sistemindeki verileri değiştirme ve erişilmez kılma suçunun yanında, ayrıca TCK.nun 158/1-f maddesinde yazılı bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu da oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve tartışmanın 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca ağır ceza mahkemesinin görevinde bulunduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulması,

Sonuç: Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 16.04.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.


Yorum Yaz