Şikayet Hakkı

Şikayet Hakkı

ÖZET: Velayet hakkı bulunmayan annenin şikayeti üzerine, sanık hakkında açılan davanın TCK'nın 73/1 ve CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince düşmesine karar verilmelidir.

KARARIN TAM METNİ:

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ
Esas No: 2017/1009
Karar No: 2018/2756
Kararın Tarihi: 11.04.2018

"5237 sayılı TCK'nın 234/3. maddesinde düzenlenen çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunda on sekiz yaşını bitirmeyen çocuğun annesi ile babasının çocuk üzerinde sahip oldukları velayet haklarının koruma altına alınması nedeniyle atılı suçun mağdurunun velayet hakkını haiz anne ile baba olması ve buna göre üzerinden velayet hakkı kaldırılan eşin şikayet hakkını kullanamayacak olması hususları nazara alındığında, nüfus kaydında mağdurenin velayet hakkının babası olan Mustafa Gülbay'a verildiği belirtilmiş olmasına rağmen, soruşturmanın şikayet hakkı bulunmayan mağdurenin annesi …'un şikayeti üzerine başlatılması ve uzlaşma kapsamındaki suçtan dolayı uzlaşmanın şikayet hakkı bulunan kişiyi teklif edilmesinin gerekmesi karşısında, usulüne uygun şikayette bulunulmadığı gerekçesiyle, sanık hakkında açılan davanın TCK'nın 73/1 ve CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince düşmesi yerine yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı, suça sürüklenen çoçuk müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir."


Yorum Yaz