Pasaportun Maddi Değeri Olup Çalınmasında Hırsızlık Suçu Oluşur

Pasaportun Maddi Değeri Olup Çalınmasında Hırsızlık Suçu Oluşur

ÖZET: Pasaportun da kıymetli evraktan olup para karşılığı temin edilmesi nedeniyle maddi bir değeri olması karşısında sanığın hırsızlık suçundan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraat hükmü kurulması hukuka aykırıdır.

KARARIN TAM METNİ:
Yargıtay 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2022/8717
Karar No: 2023/218
Karar Tarihi: 26.01.2023

I. HUKUKÎ SÜREÇ

  1. … Cumhuriyet Başsavcılığının 08.06.2015 tarihli ve 2014/64611 soruşturma sayılı iddianamesi ile; sanık … hakkında nitelikli hırsızlık suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (5237 sayılı Kanun) 142/2-h, 53. maddeleri uyarınca kamu davası açılmıştır.
  2. … 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 22.02.2016 tarihli ve 2015/497 Esas, 2016/83 Karar sayılı kararı ile sanık … hakkında nitelikli hırsızlık suçundan, CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmiştir.
  3. … 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 22.02.2016 tarihli ve 2015/497 Esas, 2016/83 Karar sayılı kararının O yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyizi üzerine Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 17.02.2022 tarihli ve 2021/7367 Esas, 2022/1900 Karar sayılı kararı ile;

"Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanığın savunmasında; müştekinin arkadaşı olduğunu, yurt dışına gitmek istediğini söylediğinde kendisine ait pasaport ve oturma iznini vermesi üzerine …'dan …'a gittiğini, yurt dışına çıkmak isterken yakalandığını, para veremeyeceğini söylediği için hakkında şikayette bulunduğunu iddia etmiş, mahkemece de suça konu evrakların maddi değerinin olmaması da göz önüne alınarak beraat kararı verilmiş ise de; müştekinin olayın olduğu günün akşamı durumu fark ederek ertesi günü sabahı polise müracaat ettiği hususu ve beyanı göz önüne alındığında ayrıca pasaportun da kıymetli evraktan olup para karşılığı temin edilmesi nedeniyle maddi bir değeri olması karşısında sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraat hükmü kurulması…"

Nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir.

  1. … 4.Asliye Ceza Mahkemesinin 29.06.2022 tarihli ve 2022/284 Esas, 2022/642 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında nitelikli hırsızlık suçundan, 5237 sayılı Kanun'un 142/2-h, 62, 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna karar verilmiştir.

II. TEMYİZ SEBEPLERİ

Sanığın Temyiz Sebepleri

1.Suça konu pasaportu para karşılığında şikayetçi …'tan aldığını, cezaya itiraz ettiğine,

2.Vesaire İlişkindir.

III. OLAY VE OLGULAR

  1. Sanık …'in suç tarihinde belirlenemeyen bir zamanda … adresinde şikâyetçinin evinde misafir olarak kaldığı sırada şikâyetçiye ait pasaport ve oturma izin belgesini çaldığı anlaşılmıştır.
  2. Şikâyetçinin soruşturma aşamasında kollukta alınan beyanında "….28/09/2014 günü saat:17.00 sularında memleketten tanııdığım olan ismini … olarak bildiğim …,… ilçesinde resteourant işi aldığını ve beni ziyarete geldiğini söyledi. Bende kendisine evimi açtım, gece benim evimde kaldıktan sonra 29/09/2014 sabah saat:07.00 sıralarında evden … Adliyesine gitmek üzere ayrıldım. Akşam saat 17.00 sıralarında eve geldiğimde Yasin evde yoktu, kullanmış olduğu 054…… nolu telefonunu aradım telefon kapalıydı, … Turizm İl Müdürlüğüne pasaport ve Oturma belgesinin fotokopilerini verecektim ve evden bu belgelerimi almaya gelmiştim. Ancak evimin yatak odasında valiz içinde bulunan pasaport ve oturma izin belgemi almak için odaya girdiğimde valizin içinde belgelerin olmadığını gördüm. Evime girerken anahtarla giriş yapmıştım ve kapı ve pencereler kapalıydı, evimden adıma kayıtlı pasaportum ve oturma izin belgemi … isimli şahsın çalmış olabileceğinden şüpheleniyorum" şeklindeki beyanı dosyada mevcuttur.
  3. Mahkemece Hukuki Süreç başlığının (3) paragrafında belirtilen Yargıtay bozma ilâmının gerekleri yerine getirildiği anlaşılmıştır.

IV. GEREKÇE

  1. Sanığın Pasaportu Para Karşılığı Müştekinin Verdiğine, Cezaya İtiraz Ettiğine Yönelik Temyiz Sebebi Yönünden

Şikâyetçinin kollukta alınan beyanı, 30.09.2014 tarihli Fotoğraftan Şüpheli Tespit ve Teşhis Tutanağı, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 17.02.2022 tarihli ve 2021/7367 Esas, 2022/1900 Karar sayılı kararında ileri sürdüğü "…müştekinin olayın olduğu günün akşamı durumu fark ederek ertesi günü sabahı polise müracaat ettiği hususu ve beyanı göz önüne alındığında ayrıca pasaportun da kıymetli evraktan olup para karşılığı temin edilmesi nedeniyle maddi bir değeri olması karşısında sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraat hükmü kurulması. …" şeklindeki gerekçeye göre sanığın suça konu pasaportu para karşılığı şikâyetçiden temin ettiği yönündeki temyiz sebepleri yerinde görülmediğinden, hükümde bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmamıştır.

  1. Vesaire Yönelik Temyiz Sebebi Yönünden

Yargılama sürecindeki işlemlerin usûl ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanık …'in yerinde görülmeyen diğer temyiz sebepleri de reddedilmiştir.

V. KARAR

Gerekçe bölümünde açıklanan nedenlerle … 4. Asliye Ceza Mahkemesinin, 29.06.2022 tarihli ve 2022/284 Esas, 2022/642 Karar sayılı kararında sanık tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve dikkate alınan sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden sanık …'in temyiz sebeplerinin reddiyle hükmün, Tebliğname’ye uygun olarak, oy birliğiyle ONANMASINA,

Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 26.01.2023 tarihinde karar verildi.


Yorum Yaz