Tebliğnamede Suçun Belirtilmemesi

Tebliğnamede Suçun Belirtilmemesi

ÖZET : Tebliğnamede hırsızlık suçuna yer verilmemesi hukuka aykırıdır.

KARARIN TAM METNİ:

Yargıtay 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2020/4974
Karar No: 2021/1257
Karar Tarihi: 27.01.2021

Sanığın müştekiye yönelik hırsızlık suçundan hakkında kurulan mahkumiyet hükmünü de temyiz ettiği ancak, tebliğnamede suçun hırsızlık ve mala zarar verme olarak berlitilmesine rağmen, hırsızlık suçundan görüş belirtilmediği anlaşıldığından, sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan mahkumiyet hükmü ile ilgili olarak ek tebliğname düzenlenmek üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE, 27/01/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.


Yorum Yaz