Ceza İnfaz Kurumuna Uyuşturucu Madde Sokmak

Ceza İnfaz Kurumuna Uyuşturucu Madde Sokmak

ÖZET: Ceza İnfaz Kurumu'na uyuşturucu madde sokmaya çalışılması eyleminin 5237 sayılı Kanun'un 188/3. fıkrası açısından da değerlendirilmesi gerekir.

KARARIN TAM METNİ:

Yargıtay 8. Ceza Dairesi

Esas No: 2021/1300

Karar No: 2023/577

Karar tarihi: 16.02.2023

I. HUKUKÎ SÜREÇ

  1. … Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 04.06.2015 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmaya teşebbüs suçundan sırasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (5237 sayılı Kanun) 44 üncü maddesi yollamasıyla 297 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 35 … maddesinin ikinci fıkrası, 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 54 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince cezalandırılması için dava açılmıştır.
  2. … 18. Asliye Ceza Mahkemesinin, 14.07.2016 tarih ve 2015/1061 Esas, 2016/622 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmaya teşebbüs suçundan 5237 sayılı Kanun'un 297 … maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 35 … maddesinin birinci fıkrası, 62 nci maddesinin birinci fıkrası, 53 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca 1 yıl 10 ay 15 … hapis cezası ile cezalandırılmasına, 58 … maddesi gereğince tekerrür hükümlerinin uygulanmasına ve hak yoksunluklarına karar verilmiştir.

II. TEMYİZ SEBEPLERİ

Sanığın temyiz sebebi;

Hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğine ilişkindir.

III. OLAY VE OLGULAR

  1. Dava konusu olay, sanığın, … E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda başka suçtan tutuklu olan oğlu R.V.'yi ziyarete geldiği sırada oğlu için getirdiği eşyaların … görevlilerince kontrol edildiği, çanta içerisinde bulunan pantolonun sağ çakmaklık cebinde poşete sarılı vaziyette uyuşturucu maddenin ele geçirildiği iddiasına ilişkindir.
  2. Sanığın da imzasının bulunduğu 24.04.2015 tarihli yakalama, üst arama tutanağına göre ele geçen maddenin güncel hayatta bonzai ismiyle bilinen madde olduğu belirtilmiştir.
  3. Suça konu maddeye ilişkin … Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'nce düzenlenen 11.05.2015 tarihli uzmanlık raporuna göre; net 0,1 gr ağırlığındaki … renkli bitki parçalarının sentetik kannabinoid grubu uyuşturucu maddeyi ihtiva ettiği ve 2313 sayılı Yasa kapsamında olduğu tespit edilmiştir.
  4. Kovuşturma aşamasında dinlenen 24.04.2015 tarihli tutanak tanığı M.Y.; olay günü uyuşturucu madde gibi malzemelerin ceza infaz kurumuna girişinin yasak olduğunun sanığa yazılı olarak belirttikleri şeklindeki tutanak içeriğinin doğru olduğunu beyan etmiştir.
  5. Sanık savunmasında; olay tarihinden önce oğlu R.V.'nin eşyalarını yıkadığını ancak pantolon cebinden ele geçen uyuşturucu maddeyi görmediğini ve maddeyi kendisinin koymadığını beyan ederek suçlamayı kabul etmemiştir.

IV. GEREKÇE

Sanığın temyiz sebebi yönünden;

Sanığın başka suçtan tutuklu olan oğlu R.V.'yi ziyaret için … E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gittiği ve yanında oğluna ait kıyafetleri de götürdüğü, girişi sırasında kıyafetlerin bulunduğu çantanın … görevlilerince aramasının yapıldığı ve pantolonun cebinde poşete sarılı vaziyette alınan ekspertiz raporuna göre net 0,1 gr sentetik kannabinoid grubundan olan uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, sanığın eyleminin daha ağır bir cezayı öngören 5237 sayılı Kanun'un 188 … maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan uyuşturucu madde temin etmek suçunu oluşturması ihtimali karşısında, bu suçtan yargılama yapma, delillerin takdiri ile değerlendirilmesi görevi, 5235 sayılı Kanun'un 12 nci maddesi gereğince üst dereceli mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğundan, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırı olduğundan sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

V. KARAR

Gerekçe bölümünde açıklanan nedenlerle … 18. Asliye Ceza Mahkemesinin, 14.07.2016 tarih ve 2015/1061 Esas, 2016/622 Karar sayılı kararına yönelik sanığın temyiz isteği yerinde görüldüğünden hükmün, 1412 sayılı Kanun’un 321 … maddesi gereği, Tebliğnameye uygun olarak, oy birliğiyle BOZULMASINA,

Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16.02.2023 tarihinde karar verildi.


Yorum Yaz