Ziynet Eşyalarını Kadının Kendi Ailesine Vermesinde Kusur Yoktur

Ziynet Eşyalarını Kadının Kendi Ailesine Vermesinde Kusur Yoktur

Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır. Bu sebeple kadının ziynet eşyalarını kendi ailesine vermesi kadına kusur olarak yüklenemez.

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi

2016/8751 E.  --  2017/2768 K.

KARAR TARİHİ     : 14.03.2017

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 14/03/2017 günü tebligata rağmen taraflar adına gelen olmadı. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Mahkemece; "davacı kadının kardeşlerinin erkek eşe fiziksel şiddet uygulaması, kadının ailesinin evlilik birliğine müdahale etmeleri, kadının ziynet eşyalarını eşinin rızasını almaksızın ailesine vermesi ve eşine sen erkek değilsin, sen adam değilsin, senin elinden bir iş gelmiyor şeklinde sözler söylemesi sebepleriyle boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurlu olduğu, erkek eşin kadına fiziksel şiddet uyguladığına ilişkin tanık beyanlarının çelişkili olması, bu vakıa erkek eşe kusur olarak yüklense dahi kadın eşin ağır kusurlu olduğu ve erkek eşin boşanmaya karşı çıkmasının hakkın kötüye kullanılması olmayacağı" gerekçesiyle, kadının boşanma davasının reddine karar verilmiş ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davalı erkeğin eşinin gözünü morartacak şekilde fiziksel şiddet uyguladığı ve eşinin ailesi ile görüşmesine engel olduğu, buna karşılık davacı kadının da eşine "sen erkek değilsin, sen adam değilsin, senin elinden bir iş gelmiyor" şeklinde sözler söylemek suretiyle eşini aşağıladığı anlaşılmaktadır. Evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır. Bu sebeple kadının ziynet eşyalarını kendi ailesine vermesi kadına kusur olarak yüklenemez. Davacı kadının kardeşlerinin erkek eşe fiziksel şiddet uygulaması olayında kadının bir dahilinin olduğu iddia ve ispat edilmediğinden, kadının ailesinin evlilik birliğine müdahalelerine yönelik tanık beyanlarının ise soyut nitelikte bulunması sebebiyle, bu vakıalar da kadına kusur olarak yüklenemez. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davanın kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

2-Davacı kadının ziynet ve çeyiz eşyası alacağı talepleri hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmaması da (HMK m.26) usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (1.) ve (2.) bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, (2.) bentte gösterilen bozma sebebine göre davacının ziynet ve çeyiz eşyası alacağı taleplerinin esasına yönelik temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 14.03.2017

Ankara hukuk bürosu, Avukat Ankara, Hukuki danışmanlık Ankara, Ankara ceza avukatı, Boşanma avukatı Ankara, Ankara iş hukuku avukatı, Miras avukatı Ankara, Aile hukuku avukatı Ankara, Ankara gayrimenkul avukatı, İş davaları avukatı Ankara, Ankara ticaret hukuku avukatı, İcra avukatı Ankara, Ankara tazminat avukatı, Fikri mülkiyet avukatı Ankara, İş kazaları avukatı Ankara, Ankara marka patent avukatı, Sigorta hukuku avukatı Ankara, Ankara idare hukuku avukatı, İş sözleşmeleri avukatı Ankara, Ankara aile mahkemesi avukatı, İşçi hakları avukatı Ankara, Ankara nafaka avukatı, Ceza hukuku avukatı Ankara, Ankara tüketici hakları avukatı, Boşanma davası avukatı Ankara, Ankara vergi hukuku avukatı, Ankara malpraktis avukatı, Ankara iş davaları avukatı, İş güvencesi avukatı Ankara, Ankara taşınmaz hukuku avukatı, Anlaşmalı boşanma avukatı Ankara, Ankara yabancılar hukuku avukatı, Ankara tüketici hakem heyeti avukatı, Ankara şirket kuruluşu avukatı, İşveren avukatı Ankara, Ankara emlak avukatı, Ankara icra iflas hukuku avukatı, Ankara bilişim hukuku avukatı, Ankara çocuk velayeti avukatı, Ankara yabancı çalışma izni avukatı, Ankara iş sözleşmesi avukatı, Ankara tüketici davaları avukatı, Ankara kişisel verilerin korunması avukatı, Ankara vekalet ücreti davaları avukatı, Ankara arabuluculuk avukatı, Ankara ticari davalar avukatı, Ankara konkordato avukatı, Ankara ceza avukatı, Ankara tüketici mahkemeleri avukatı, Ankara şirket avukatı, Ankara alacak tahsili avukatı, Ankara iş güvencesi avukatı, Ankara tüketici hakları avukatları, İşçi davaları avukatı Ankara, Ankara avukatlık büroları, Ankara boşanma avukatları, Ankara icra hukuku avukatı, Ankara taşınmaz hukuku avukatları, Ankara ceza avukatları, Ankara işçi hakları avukatı, Ankara yabancılar avukatı, Ankara aile hukuku avukatları, Ankara marka avukatı, Ankara tazminat davası avukatı, Ankara iş davaları avukatları, Ankara gayrimenkul hukuku avukatı, Ankara avukat danışmanlık, Ankara ticari davalar avukatları, Ankara ceza davaları avukatı, Ankara aile mahkemesi avukatları, Ankara tüketici hakem heyeti avukatları, Ankara iş sözleşmeleri avukatları, Ankara idare hukuku avukatları, Ankara boşanma davası avukatı, Ankara avukatlık ücretleri, Ankara avukatlık büroları, Ankara miras hukuku avukatı, Ankara alacak tahsili avukatları, Ankara işçi davaları avukatları, Ankara tüketici hakları avukatlık, Ankara hukuki danışmanlık hizmetleri, Ankara boşanma davası avukatları, Ankara iş davaları avukatlık, Ankara ceza davaları avukatlık, Ankara aile mahkemesi avukatlık, Ankara tüketici hakem heyeti avukatlık, Ankara iş sözleşmeleri avukatlık, Ankara idare hukuku avukatlık, Ankara boşanma davası avukatları, Ankara avukatlık ücretleri, Ankara avukatlık büroları, Ankara miras hukuku avukatları, Ankara alacak tahsili avukatlık, Ankara işçi davaları avukatlık, Ankara tüketici hakları avukatlık hizmetleri, Ankara hukuki danışmanlık büroları, Ankara boşanma davası avukatlık, Ankara iş davaları avukatlık hizmetleri, Ankara ceza davaları avukatlık, Ankara aile mahkemesi avukatlık.


Yorum Yaz