Sanık Hakkında Verilen HAGB Kararı Sonrası Yeniden Suç İşlendiğinde İlk Suçtan Mı Yoksa En Son İşlenen Suçtan mı Hüküm Kurulacağı Sorunu

Sanık Hakkında Verilen HAGB Kararı Sonrası Yeniden Suç İşlendiğinde İlk Suçtan Mı Yoksa En Son İşlenen Suçtan mı Hüküm Kurulacağı Sorunu

İşyeri dokunulmazlığının ihlali suçundan dolayı hakkında HAGB kararı verilen sanık hakkında sonradan kasıtlı olarak işlenen mala zara verme suçundan yargılama yapılması sonucunda sadece HAGB sonrası işlenen suçtan hüküm kurulmuştur. Yargıtay'a göre öncelikli olarak HAGB kararı  verilen hükmün açıklanması akabinde de yeni işlenen suçtan hüküm kurulması gerektiğinden dolayı karar bozulmuştur.

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ  

2021/23714 E.  -  2022/16541 K.

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Karar tarihinde başka suçtan cezaevinde tutuklu olan ve karar yüzüne karşı verilen sanığın temyiz dilekçesini cezaevi idaresine başvuru aracılığıyla da gönderilebileceği belirtilmediğinden sanığın temyiz isteminin süresinde olduğu değerlendirilerek yapılan incelemede;

1-Sanık hakkında ... 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/741 esas, 2013/438 karar numaralı kararı ile işyeri dokunulmazlığını ihlal suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiği, sanığın deneme süresi içerisinde suç işlemesi nedeni ile ... 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/1247 esas ve 2017/58 karar numaralı dosyasından ihbarda bulunulduğu; ancak sanık hakkında işyeri dokunulmazlığının ihlali suçundan hükmün açıklanması gerekirken mala zarar verme suçundan hüküm kurulması,

2-Hükmün verildiği 28.09.2017 tarihli oturumda hazır olan sanığa son sözleri sorulmadan hüküm kurulmak suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 216/3. maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlanması,

3-Sanık hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği, sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlemesi nedeniyle yapılan ihbar üzerine, duruşma açılıp, yeniden hüküm kurulmuş ise de, temyize, Yargıtay incelemesine tabi olacak ve kesinleşmesi halinde infaza verilecek hükmün, açıklanmasına karar verilecek yeni hüküm olduğu, bu nedenle kararın dayandığı tüm kanıtların, bu kanıtlara göre ulaşılan sonuçların, iddia, savunma, tanık anlatımları ve dosyadaki diğer belgelere ilişkin değerlendirmeler ile sanığın eylemlerinin ve yüklenen suçların unsurlarının nelerden ibaret olduğunun, hangi gerekçeyle, hangi delillere üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılması ve bu şekilde cezanın şahsileştirilmesi gerekirken, açıklanan ilkelere uyulmadan, önceki karara yollama yapılmak suretiyle Anayasa'nın 141/3 ve 5271 sayılı CMK'nın 34 ve 223, 230. maddelerine aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz istemleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca, tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 29.11.2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Yorum Yaz