Sanık Hakkında Haksız Tahrik Gereğince İndirim

Sanık Hakkında Haksız Tahrik Gereğince İndirim

ÖZET: Katılanın sanığa karşı hakaret ve kasten yaralama suçlarını işlemesi ve buna karşılık sanığın katılanı yaralaması halinde sanığın cezasından haksız tahrik gereğince indirim yapılması gerekir.

KARARIN TAM METNİ:

Yargıtay 3. Ceza Dairesi

Esas No: 2014/39955

Karar No: 2015/15193

Karar Tarihi: 29.04.2015

……..Sanık E.. hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz incelemesinde;

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

a-Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/1-c-son maddeleri uyarınca, cezasının 5 yıldan az olamayacağı cihetle 5271 sayılı CMK'nin 196/2. maddesi gereğince istinabe suretiyle sorguya çekilemeyeceğinin gözetilmemesi,

b-Sanık E.. ile katılan M.. arasında çıkan tartışmada sanığın eli ile masaya vurmasına sinirlenen katılanın sanığa hakaret edip tokat atması üzerine dükkandan ayrılan sanığın bir süre sonra elinde bir cam şişe ile geri geldiği ve bununla katılana vurarak yaraladığına dair iddia ve kabulü ile katılan hakkında da hakaret ve kasten yaralama suçlarından mahkumiyet hükmü kurulmuş olması gözetilerek, karşısında, sanığın cezasından TCK'nin 29.maddesi gereğince indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

c-Sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas sabıkası olduğu halde hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 58.maddesinin uygulanmaması,

d-Kabule göre de; sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/1-c-son maddeleri uyarınca hükmedilen 5 yıl hapis cezasından, TCK'nin 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapıldığında 4 yıl 2 ay hapis cezası yerine, 4 yıl 1 ay 26 gün hapis cezasına hükmedilmek suretiyle eksik ceza tayini,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 29.04.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.


Yorum Yaz