Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme veya Yayma

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme veya Yayma

ÖZET: Soruşturma aşamasında; polis baş memurunun, olayın şüphelisi olarak gördüğü mağdurun fotoğrafını diğer sanığa çektirmekten ibaret eyleminin bir görevin ifası kapsamında icra edilmesi ve özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa kastı bulunmadığından "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçunu oluşturmaz.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi
2015/979 E. ,
2016/1368 K.

İÇTİHAT METNİ
Mahkemesi : Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma, Yalan tanıklık
Hüküm : 1- Sanık … hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan; TCK'nın 136/1, 137/2-a, 62, 51/1-3 maddeleri uyarınca mahkumiyet,

2- Sanık … hakkında yalan tanıklık suçundan; TCK'nın 272/3, 62, 51/1-3. maddeleri uyarınca mahkumiyet,

3- Sanık … hakkında hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan; TCK'nın 136/1, 62, 53/1-3, 58/2. Maddeleri uyarınca mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Sanık … hakkında yalan tanıklık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Olay tarihinde polis baş memuru olarak görev yapan sanığın, … Ağır Ceza Mahkemesinde görülen kasten adam öldürme davasının 15.01.2013 tarihli celsesinde tanık sıfatıyla dinlenirken, mağdurun fotoğrafının çekilmesi talimatını soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısından sözlü olarak aldığı beyanının aksi sabit olmaması karşısında, suç işleme kastı ile hareket ettiğinin sabit olmamasına göre beraat hükmü kurulması gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

2- Sanıklar … ve … hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Kasten adam öldürme suçuna ilişkin yürütülen suç soruşturması aşamasında; polis baş memuru olan sanık …'ın olayın şüphelisi olarak gördüğü mağdur …'in fotoğrafını diğer sanık …'a çektirmekten ibaret eyleminin bir görevin ifası kapsamında icra edilmesi ve özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa kastı bulunmadığından beraat hükmü kurulması gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … ve sanık … müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 02.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yorum Yaz