Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması Ve Davanın Açılmamış Sayılması

Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması Ve Davanın Açılmamış Sayılması

Dava dosyasının işlemden kaldırılması, tarafların duruşmaya gelmemesi veya davayı takip etmemesi durumunda hakimin derdest olan davaya hakimin bakmaması durumudur.

Dosyanın İşlemden Kaldırılması Halleri

Tarafların duruşmaya gelmedikleri veya duruşmaya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Aynı şekilde taraflardan yalnızca birisinin duruşmaya katılması halinde; katılmayan tarafın geçerli bir mazereti de yoksa katılan tarafın talebi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.

Duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hâllerde gün tespit ettirilmemişse, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle dosya işlemden kaldırılır.

Mahkemece eksik harcın tamamlanmasına karar verildiği durumda, harcı tamamlaması gereken taraf harcı ikmal etmediği takdirde mahkemece dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.

İşlemden Kaldırılan Dava Dosyasının Yenilenmesi ya da Davanın Açılmamış Sayılması

Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir. Dosya işlemden kaldırıldıktan sonra bir ay içinde yenileme talep edildiği takdirde yeniden harç alınmaz. Aksi halde mahkemece yeniden alınır. Yenilenen dava eski davanın devamı sayılır. Bir dava dosyası en fazla 2 defa yenilenebilir. Yani bu durumda ikiden fazla takipsiz bırakılan davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Davanın Açılmamış Sayılmasının Sonuçları

Davanın açılmamış sayılması kararı mahkemece re'sen verilecek kararlardandır. Bu karar ile davanın açılması ile doğan bütün sonuçlar ortadan kalkar. Davanın açılmamış sayılması davanın reddedildiği anlamına gelmez. Davanın hiç açılmamış olduğu kabul edilir. Dolayısıyla zamanaşımı süreleri de durmamış kabul edilecektir. Aynı konuda tekrardan dava açılması mümkündür.

Davanın açılmamış sayılması halinde yargılama giderleri davacı tarafa yüklenir. Bu durumda davacıdan maktu karar harcı alınır. Davalı kendisini vekil ile temsil ettirmişse davalı yararına vekalet ücretine hükmedilir.

Yukarıda dava dosyasının işlemden kaldırılması ve davanın açılmamış sayılması konusu genel itibariyle açıklanmış olup bu hususlar somut olaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle hak kaybına uğramamak açısından avukat danışmanlığında hukuki sürecin yürütülmesi faydalı ve doğru olacaktır.


Yorum Yaz